ORIGINAL ARTICLE
Renovation of Large-Panel Buildings in Context of Urban Renewal/ Remonty Budynków Wielkopłytowych, Jako Element Rewitalizacji Miast
 
More details
Hide details
1
The Bronisław Markiewicz State Higher School of Technology and Economics in Jarosław, Technical Engineering Institute, Poland
 
 
Online publication date: 2015-07-29
 
 
Publication date: 2015-06-01
 
 
Civil and Environmental Engineering Reports 2015;17(2):83-95
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The article presents issues connected with renovating multi-storey precast concrete buildings, resulting from the consequences of construction defects occurring over the course of the building process and use of the buildings, as well as design flaws and construction defects when insulating external partitions. Analyses and conclusions which stem from them cover issues of renovation in the light of: damage in the vertical and horizontal joints, damage to the connection of layers in three-layer load-bearing and curtain walls, the effect of the damage on the possibilities of carrying out functional modernization of residential units, the effect of the damage on the effectiveness of thermo-modernization - new problems related to faulty insulation
 
REFERENCES (29)
1.
Cholewicki A., Chyży T., Szulc J.: Nowe otwory w ścianach konstrukcyjnych budynków wielkopłytowych, Poradnik ITB nr 385/2003.
 
2.
Dębowski J.: Wpływ ukrytych wad wykonawczych na trwałość budynków wielkopłytowych, Praca doktorska, Politechnika Krakowska, Kraków 2008.
 
3.
Hegner H. D.: Grosssiedlungen und Plattenbauten - eine Vision für die Zukunft!? w: Możliwości techniczne modernizacji budynków wielkopłytowych na tle ich aktualnego stanu (red.) L. A. Brunarski, St. M. Wierzbicki, Konferencja naukowo-techniczna ITB, Mrągowo, 3-5 listopada 1999, str. 73-96.
 
4.
Kołaczkowski M., Ligęza W.: Aspekty konstrukcyjne modernizacji funkcjonalnej budynków wielkopłytowych, Materiały Budowlane, Nr 6/2013, s. 57-59.
 
5.
Krentowski J., Tribiłło R.: Stany zagrożenia zewnętrznych ścian warstwowych. Kształtowanie rozwiązań prototypowych, Zeszyty naukowe Politechniki Białostockiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska, Vol.1, no. 2, Białystok 2010, s. 149-154.
 
6.
Lewicki B.: Bezpieczeństwo konstrukcji istniejących budynków wielkopłytowych, Inżynieria i Budownictwo Nr 3/2000, str. 127-129.
 
7.
Lewicki B.: Rysy w ścianach i stropach budynków wielkopłytowych, Prace Instytutu Techniki Budowlanej, Kwartalnik Nr 2-3 (114-115) 2000, 5-24.
 
8.
Lewicki B.: Metodyka oceny stanu technicznego konstrukcji budynków wielkopłytowych, ITB Seria: instrukcje, wytyczne, poradniki nr 371/2002, Budynki wielkopłytowe - wymagania podstawowe - bezpieczeństwo konstrukcji, z. 1, Warszawa 2002.
 
9.
Lewicki B., Zieliński J. W., Cholewicki A., Kawulok M.: Bezpieczeństwo konstrukcji istniejących budynków wielkopłytowych i możliwości ich modernizacji, w: Możliwości techniczne modernizacji budynków wielkopłytowych na tle ich aktualnego stanu (red.) L. A. Brunarski, St. M. Wierzbicki, Konferencja naukowo-techniczna ITB, Mrągowo, 3-5 listopada 1999, str. 107-120.
 
10.
Ligęza W.: Naprawa i wzmacnianie budynków z wielkiej płyty, w: Naprawy i wzmocnienia konstrukcji budowlanych. Konstrukcje żelbetowe, t. II. Wyd. PZITB Oddział w Gliwicach, 2006, s. 217-259.
 
11.
Ligęza W.: Problemy uszkodzeń i napraw budynków z wielkiej płyty, Materiały Budowlane Nr 12/2006, s. 32-33, 36.
 
12.
Ligęza W.: O bezpieczeństwie trójwarstwowych elementów ściennych w budownictwie wielkopłytowym, Przegląd Budowlany Nr 9/2014, 26-33.
 
13.
Ligęza W.: Dębowski J. Identyfikacja uszkodzeń elementów wielkopłytowych w aspekcie oceny bezpieczeństwa eksploatacyjnego budynku, w: Zapobieganie, diagnostyka, naprawy, rekonstrukcje, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, Szczecin 2007, s. 741-748.
 
14.
Ligęza W.: Dębowski J., Numeryczna identyfikacja przyczyn uszkodzeń w prefabrykowanych budynkach wielkopłytowych, Inżynieria i Budownictwo nr 4/2009, 42-44.
 
15.
Ligęza W., Dębowski J., Nowak-Dzieszko K., Rojewska-Warchał M.: Zagadnienia remontowe i modernizacyjne w budynkach z „Wielkiej Płyty”, w: Naprawy i wzmocnienia konstrukcji budowlanych. Konstrukcje żelbetowe, t. II., Wyd. PZITB Oddział w Gliwicach, 2014, 341-441.
 
16.
Ligęza W., Kołaczkowski M., Wpływ ścian osłonowych na bezpieczeństwo budynków wielkopłytowych, Izolacje, Nr 6/2013, s. 70-75.
 
17.
Ligęza W., Płachecki M.: Trwałość konstrukcji budynków systemu W-70 w świetle badań, w: Badanie przyczyn i zapobieganie awariom konstrukcji budowlanych, t. I, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Szczecińskiej 1992, 113-120.
 
18.
Ligęza W., Płachecki M., Analiza uszkodzeń i możliwości wzmacniania budynków wielkopłytowych, V Konferencja „Warsztat pracy rzeczoznawcy budowlanego”, Kielce-Ameliówka, 27-29 kwietnia 1999, 161-168.
 
19.
Ligęza W., Płachecki M., Uszkodzenia złączy w ścianach osłonowych budynków wielkopłytowych, Inżynieria i Budownictwo Nr 4-5/2000, 204-208.
 
20.
Ligęza W., Płachecki M., Stan zagrożenia i jego likwidacja w konstrukcji budynku wielkopłytowego, Inżynieria i Budownictwo, Nr 5/2001, 285-290.
 
21.
Pająk Z.: Analiza przyczyn oderwania się fakturowej warstwy betonowej ściany wielkopłytowej, Inżynieria i Budownictwo, Nr 2/2010, 126-128.
 
22.
Pająk Z., Jóźwiak I. Buczek T.: Awaryjny stan konstrukcji budynków systemu W-70, Przegląd Budowlany Nr 3/1994, str. 9-11.
 
23.
Runkiewicz L., Błędy i uszkodzenia w budownictwie wielkopłytowym, [w:] Błędy i uszkodzenia budowlane oraz ich usuwanie, WEKA 2000.
 
24.
Runkiewicz L., Szymański J., Uszkodzenia i zagrożenia występujące w budynkach mieszkalnych wielkopłytowych, V Konferencja „Warsztat pracy rzeczoznawcy budowlanego”, Kielce-Ameliówka, 27-29 kwietnia 1999, 225-243.
 
25.
Runkiewicz L., Szudrowicz B., Prejzner H., Geryło R., Szulc J., Sieczkowski J., Diagnostyka i modernizacja budynków wielkopłytowych, XIII Konferencja Naukowo-Techniczna „Warsztat pracy rzeczoznawcy budowlanego”. Kielce-Cedzyna 21-23 maja 2014, 420-443.
 
26.
Staszałek K.: Problemy wzmocnień wielkiej płyty przed termomodernizacją, Inżynier Budownictwa Nr 1/2013, 86-88.
 
27.
Wierzbicki S. M., Sieczkowski J.: Bezpieczeństwo konstrukcji budynków wielkopłytowych, Inżynieria i Budownictwo Nr 9/2013, 473-478.
 
28.
Wójtowicz M.: Trwałość budynków wielkopłytowych w świetle badań, XIII Konferencja Naukowo-Techniczna „Warsztat pracy rzeczoznawcy Budowlanego”. Kielce-Cedzyna, 21-23 maja 2014, 444-454.
 
29.
Wójtowicz M., Możaryn T.: Stan techniczny złączy i prefabrykatów budynku wielkopłytowego po 40 latach eksploatacji, w: Badanie przyczyn i zapobieganie awariom konstrukcji budowlanych, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Szczecińskiej 2013, 889-896.
 
eISSN:2450-8594
ISSN:2080-5187
Journals System - logo
Scroll to top