ORIGINAL ARTICLE
Algorithm Of Revitalization Programme Design For Housing Estates
 
 
More details
Hide details
1
Lublin University of Technology, Civil Engineering and Architectural Department, Lublin, Poland
 
 
Online publication date: 2015-12-22
 
 
Publication date: 2015-09-01
 
 
Civil and Environmental Engineering Reports 2015;18(3):107-114
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Demographic problems, obsolescence of existing buildings, unstable economy, as well as misunderstanding of the mechanism that turn city quarters into areas in need for intervention result in the implementation of improvement measures that prove inadequate. The paper puts forward an algorithm of revitalization program for housing developments and presents its implementation. It also showed the effects of periodically run (10 years) three-way diagnostic tests in correlation with the concept of settlement management.
 
REFERENCES (6)
1.
Ostańska A.: Podstawy metodologii tworzenia programów rewitalizacji dużych osiedli mieszkaniowych wzniesionych w technologii uprzemysłowionej na przykładzie osiedla im. St. Moniuszki w Lublinie, Politechnika Lubelska, Monografie Wydziału Inżynierii Budowlanej i Sanitarnej Vol.1, Wydawnictwa Uczelniane Lublin 2009, 1-173.
 
2.
Bańka A.: Społeczna psychologia środowiskowa - seria wykłady z psychologii. Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR 2002, s. 266.
 
3.
Kostrzewa Z., Szałtys D., Marciniak G.: Informacja o rozmiarach i kierunkach czasowej emigracji z Polski w latach 2004 – 2013, Główny Urząd Statystyczny, Departament Badań Demograficznych i Rynku Pracy. Warszawa, październik 2014, s. 2.
 
4.
Ustawa prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. Dz.U. z 2003r. nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami (art. 61. ustęp: 1 i 2).
 
5.
Niezabitowska E., Kucharczyk-Brus B., Masły D.: Wartość użytkowa budynku, Verlag Daschöfer 2003, s. 10, 12.
 
6.
Knyziak P., Witkowski M.: Ocena stanu technicznego prefabrykowanych budynków mieszkalnych w Warszawie, „Inżynieria i Budownictwo” nr 12/2007, s. 639-641.
 
eISSN:2450-8594
ISSN:2080-5187
Journals System - logo
Scroll to top