ORIGINAL ARTICLE
Revitalisation As a Force Promoting Spatial Changes in Wrocław/ Idea Rewitalizacji Motorem Przemian Przestrzennych Wrocławia
 
 
More details
Hide details
1
Wrocław University of Technology, Faculty of Architecture, Wrocław, Poland
 
 
Online publication date: 2015-07-29
 
 
Publication date: 2015-06-01
 
 
Civil and Environmental Engineering Reports 2015;17(2):73-81
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The idea of revitalization, which grew out of the need to repair degraded urban spaces, has taken on a new meaning in the context of contemporary development challenges. The work includes references to the basic programme documents and strategies. It shows regeneration activities carried out in Wrocław in connection with the organization of international events, cultural and sport events, and with the improvement of spatial order. These actions contributed to the revitalization of the image of the city. The paper contains the results of these changes, the complementarity of decisions and their impact on social behaviour.
 
REFERENCES (12)
1.
Strategia „Wrocław w perspektywie 2020 plus”, Uchwała NR LIV/3250/06 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 6 lipca 2006 r., http://bip.um.wroc.pl/bip/umw/....
 
2.
Gminny program opieki nad zabytkami na lata 2010 - 2013, Uchwała Nr L/1468/10 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 20 maja 2010 r., http://wrosystem.um.wroc.pl/.
 
3.
Lokalny Program Rewitalizacji Wrocławia na lata 2005-2006 i lata 2007-2013, Uchwała Nr XLIV/2969/05 z dnia 08 grudnia 2005 r., http://wrosystem.um.wroc.pl/.
 
4.
Założenia polityki społeczno-gospodarczej Wrocławia na rok 2012, Uchwała XIII/250/11 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 7 lipca 2011 r., http://wrosystem.um.wroc.pl/.
 
5.
Uchwała NR XLV/1366/10 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 21 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu zespołu urbanistycznego Centrum w rejonie Placu Społecznego we Wrocławiu http://gis.um.wroc.pl/imap/?gp....
 
6.
Wrocław Stadion Euro2012. Projektanci: JSK Architekci Sp.z o.o. http://www.jskarchitects.com/p....
 
7.
Nowy port Lotniczy we Wrocławiu - JSK Architekci http://www.architeon.pl/index.... [Dostęp 12.12.2014].
 
8.
Rewitalizacja Dworca Głównego we Wrocławiu materiałami firmy Baumit, http://www.renowacjeizabytki.p... [Dostęp 12.02.2015].
 
9.
 
10.
Projekt Rewaloryzacja i przebudowa budynku Pawilonu Czterech Kopuł na cele wystawiennicze Muzeum Narodowego we Wrocławiu, http://www.pawilonczterechkopu....
 
11.
Wrocławskie Zoo realizuje nietypową inwestycję, budynek Afrykarium - Oceanarium we Wrocławiu. http://www.muratorplus.pl/inwe... [Dostęp 12.12.2014].
 
12.
 
eISSN:2450-8594
ISSN:2080-5187
Journals System - logo
Scroll to top