ORIGINAL ARTICLE
Approaches to Post-Mining Land Reclamation in Polish Open-Cast Lignite Mining
 
More details
Hide details
1
AGH University of Science and Technology, Faculty of Mining and Geoengineering, Krakow, Poland
 
 
Online publication date: 2014-06-26
 
 
Corresponding author
Zbigniew Kasztelewicz   

*Corresponding author: AGH University of Science and Technology, Faculty of Mining and Geoengineering, Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, Poland; tel. +48126172105
 
 
Civil and Environmental Engineering Reports 2014;12(1):55-67
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The paper presents the situation regarding the reclamation of post-mining land in the case of particular lignite mines in Poland until 2012 against the background of the whole opencast mining. It discusses the process of land purchase for mining operations and its sales after reclamation. It presents the achievements of mines in the reclamation and regeneration of post-mining land as a result of which-after development processes carried out according to European standards-it now serves the inhabitants as a recreational area that increases the attractiveness of the regions.
 
REFERENCES (6)
1.
Kasztelewicz Z., Kaczorowski J.: Rekultywacja i rewitalizacja kopalń węgla brunatnego na przykładzie Kopalni Bełchatów, VI Międzynarodowy Kongres Górnictwo Węgla Brunatnego. Kwartalnik AGH, seria: Górnictwo i Geoinżynieria, rok 33, zeszyt nr 2, Kraków 2009.
 
2.
Kasztelewicz Z.: Rekultywacja terenów pogórniczych w polskich kopalniach odkrywkowych, Monografia. Nauka i Tradycje Górnicze, AGH Kraków 2010.
 
3.
Kasztelewicz Z., Sypniowski S.: Kierunki rekultywacji w polskich kopalniach węgla brunatnego na wybranych przykładach, VII Międzynarodowy Kongres Górnictwo Węgla Brunatnego. Kwartalnik AGH, seria: Górnictwo i Geoinżynieria, rok 35, zeszyt nr 3, Kraków 2011.
 
4.
Kasztelewicz Z., Szwed L.: Kierunki zagospodarowania terenów po likwidacji zakładów górniczych wydobywających węgiel brunatny, Przegląd Górniczy nr 11/2010.
 
5.
Nieć M.: Górnictwo „Chirurgia plastyczna środowiska”, Praca niepublikowana. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, Kraków 2010.
 
6.
Ostręga A.: Sposoby zagospodarowania wyrobisk i terenów po eksploatacji złóż surowców węglanowych na przykładzie Krzemionek Podgórskich w Krakowie, Rozprawa doktorska, Kraków 2004.
 
eISSN:2450-8594
ISSN:2080-5187
Journals System - logo
Scroll to top