ORIGINAL ARTICLE
Arsenic Content in Arable Land of the Ząbkowice District
 
More details
Hide details
1
Wrocław University of Environmental and Life Sciences, The Faculty of Life Sciences and Technology, Wrocław, Poland
 
 
Online publication date: 2014-06-26
 
 
Corresponding author
Jarosław Kaszubkiewicz   

*Corresponding author: Wrocław University of Environmental and Life Sciences, The Faculty of Life Sciences and Technology, Grunwaldzka 53, 50-375 Wrocław, Poland; tel. +48713205603
 
 
Civil and Environmental Engineering Reports 2014;12(1):69-81
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The aim of this study was to determine the content of arsenic in soils used for agriculture in the Ząbkowicki district. The content of arsenic in collected soil samples ranged 1.1-569.5 mg·kg-1. The standard for arable lands of Group B has been exceeded in 24 out of 231 test points. The highest concentrations occurred in the Złoty Stok commune. This is due to the output of arsenic and gold in this area. Exceeding the standard also occurred in neighboring communes: Kamieniec Ząbkowicki and Ziębice. This is due to the blowing and washing pollutions form the source of contamination, the arsenic mines in the Złoty Stok commune.
 
REFERENCES (24)
1.
Dahal B.M., Fuerhacker M., Mentler A., Karki K.B., Shrestha R.R., Blum W.E.H.: Arsenic contamination of soils and agricultural plants through irrigation water in Nepal, Environmental Pollution, 155 (2008) 157-163.
 
2.
Data from Wydział Geodezji Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Ząbkowicach Śląskich z 2011roku.
 
3.
DeSesso J.M., Jacobson C.F., Scialli A.R., Farr C.H., Holson J.F.: An assessment of the developmental toxicity of inorganic arsenic, Reproductive Toxicology, 12, 4 (1998) 385-433.
 
4.
Dziubek J.: Removal of Arsenic compounds from industrial wastewater, Ochrona Środowiska, 28,4 (2006) 41-44.
 
5.
Gumiński: Próba wydzielenia dzielnic rolniczo-klimatycznych w Polsce., Przegl. Meteo. i Hydrol., 1948.
 
6.
Kabata-Pendias A.: Biogeochemia pierwiastków śladowych, Wyd. Nauk. PWN, 1999.
 
7.
Kabata-Pendias A.: Trace elements from soil to human, Geophysical Research Abstracts, 9 (2007) 11054.
 
8.
Karczewska A., Kabała C.: The soils polluted with heavy metals and arsenic in Lover Silesia – the need and methods of reclamation, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Rolnictwo XCVI, 576 (2010) 59-79.
 
9.
Karczewska A.: Perspektywy zastosowania fitoremediacji w rekultywacji gleb zanieczyszczonych metalami ciężkimi, Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych, 25/26 (2003) 27-54.
 
10.
Kaszubkiewicz J., Dembowski M., Dembowski M., Jegierski P., Kawałko D., Tasz W.: Stan gleb użytkowanych rolniczo na obszarze Sudetów i Przedgórza Sudeckiego, Wrocław, Wyd. UP Wrocław, 2011.
 
11.
Kicińska A.: Arsenic and thallium in soils and plants in the Bukowno area, Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych, 40 (2009) 199-208.
 
12.
Kondracki J.: Geografia regionalna Polski, Warszawa, Wyd. Nauk. PWN, 1998.
 
13.
Loska K., Wiechuła D., Korus I.: Metal contamination of farming soils affected by industry, Environment International, 30 (2004) 159-165.
 
14.
Madziarz M., Sztuk H .: Exploration of old mining positions at lower Silesia Region, Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej, 111 (2005) 163-172.
 
15.
Mohan D., Pittman C.U.: Arsenic removal from water/wastewater using adsorbents-a critical review, Journal of Hazardous Materials, 142 (2007) 1-53.
 
16.
Müller G.: Die Schwermetallbelastung der Sedimenten des Neckars und Seiner Nebenflüsse, Chemiker-Zeitung, 6 (1981) 157– 64.
 
17.
Niedzielski P., Siepak M., Siepak J.: Occurrence and contents of arsenic, antimony and selenium in waters and other elements of the environmental, Środkowo-Pomorskie Towarzystwo Naukowe Ochrony Środowiska, 317-341.
 
18.
Plak A.: Czynniki kształtujące zawartość i formy arsenu w glebach aglomeracji lubelskiej, Rozprawy i Monografie (3), Lublin, 2007.
 
19.
Rahman M. A., Hasegawa H., Lim R. P.: Bioaccumulation, biotransformation and thropic transfer of arsenic in the aquatic foodchain, Environmental Research, 116 (2012) 118-135.
 
20.
Sińczuk-Walczak H.: Nervous system disorders induced by occupational exposure to arsenic and its inorganic compounds: a literature review, Medycyna Pracy, 60(6) (2009) 519-522.
 
21.
Skála J., Vácha R., Čechmánková J.: Evaluation of arsenic occurrence in agricultural soils of the Bohemian Forest region, Silva Gabreta, 17(2-3) (2011) 55-67.
 
22.
Szakova J., Tlusto P., Goessler W., Frkova Z., Najmanova J.: Mobility of arsenic and its compounds in soil and soil solution: the effect of soil pretreatment and extraction methods, Journal of Hazardous Materials, 172 (2009) 1244-1251.
 
23.
Tapio S., Grosche B.: Arsenic in the aetiology of cancer, Mutation Research, 612 (2006) 215-246.
 
24.
Wang S., Mulligan C.N.: Occurrence of arsenic contamination in Canada: sources, behavior and distribution, Science of the Total Environmental, 366 (2006) 701-721.
 
eISSN:2450-8594
ISSN:2080-5187
Journals System - logo
Scroll to top