ORIGINAL ARTICLE
Problems of Forest Management in Municipal Forests of the City of Poznań
 
More details
Hide details
1
Poznan University of Life Sciences, Department of Forest Management, Poznań, Poland
 
 
Online publication date: 2014-06-26
 
 
Corresponding author
Roman Jaszczak   

*Corresponding author: University of Life Sciences, Department of Forest Management, Wojska Polskiego 71 C, 60-625 Poznan, Poland; tel. +48618487664
 
 
Civil and Environmental Engineering Reports 2014;12(1):45-54
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The article presents some selected management problems in municipal forests occurring as a result of the increasing pressure on recreation and urbanization. The object of investigation was municipal forests of the city of Poznań. A thesis was formed that the consequences of the recreational pressure can be reduced through reasonable equipment of forest areas in appropriate recreational infrastructure. The second thesis put forward an assumption that an uncontrolled urban pressure posed a threat to the stability of ecosystems of municipal forests.
 
REFERENCES (14)
1.
Hunter I. R.: What do people want from urban forestry? - The European experience. Urban Ecosytems, 5 (2001), 277-284.
 
2.
Jaszczak R.: Las i gospodarka leśna w zasięgu oddziaływania miast w Polsce. Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej. R. 10, Z. 3, 19 (2008), 152-171.
 
3.
Jaszczak R., Beker C., Gołojuch P.: Leśnictwo i gospodarka leśna na obszarze aglomeracji poznańskiej, red. R. Jaszczak, Bogucki Wyd. Naukowe, Poznań 2010.
 
4.
Jaszczak R., Beker C., Gołojuch P., Miotke M.: Forest education of the urban population in Poland as exemplified by Poznań agglomeration. Journal of Management and Sustainable Development 2, 29 (2011a), 97-102.
 
5.
Jaszczak R., Beker C., Gołojuch P., Miotke M.: Preconditioning of forest economy in Poland in urban areas. Journal of Management and Sustainable Development 2, 29 (2011b), 107-111.
 
6.
Konijnendijk C. C.: Adapting forestry to urban demands - role of communication in urban forestry in Europe. Landscape and Urban Planning, 52 (2000), 89-100.
 
7.
Miller R.W.: Urban Forestry: Planning and Managing Urban Green Spaces. Second Edition, New Jersey, Prentice Hall 1997.
 
8.
Plan urządzenia lasu komunalnego miasta Poznania 2002-2012. BULiGL. Poznań, 2001.
 
9.
Tyrväinen. T, S. Harri, and O. Kolehmainen: Ecological and aesthetic values in urban forest management. Urban For. Urban Green. 1 (2003), 135-149.
 
10.
Ustawa o lasach z dn. 28 września 1991 r. Dz.U. 1991 nr 101 poz. 444 z późn.zm.
 
11.
Wajchman S.: Rekreacyjne zagospodarowanie lasów miejskich miasta Poznania. Studia i Materiały CEPL R.15 Zeszyt 34/1/2013, 119-125.
 
12.
Ważyński B.: Urządzanie i rekreacyjne zagospodarowanie lasu. Poradnik leśnika. PWRiL Warszawa 2011.
 
13.
Wytyczne dotyczące gospodarowania lasami komunalnymi miasta Poznania. Załącznik do zarządzenia Nr 183/2012/P Prezydenta Miasta Poznania z dn.19.03.2012 r. Poznań 2012.
 
14.
Zasady hodowli lasu. PGL LP. Centrum Informacyjne LP, Warszawa 2012.
 
eISSN:2450-8594
ISSN:2080-5187
Journals System - logo
Scroll to top