ORIGINAL ARTICLE
Workers’ Housing Estates In Postindustrial Cities - Modernization Or Revitalization?
 
 
More details
Hide details
1
Kielce University of Technology, Faculty of Civil Engineering and Architecture, Kielce, Poland
 
 
Online publication date: 2015-12-22
 
 
Publication date: 2015-09-01
 
 
Civil and Environmental Engineering Reports 2015;18(3):45-54
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The article presents a part of the results on the physiognomy of a postindustrial city under conditions of economic transformation in Poland. The study area encompasses industrial centers located in the region of the Central Industrial District (Centralny Okręg Przemysłowy - COP) in the Świętokrzystkie and Mazowieckie voivodeships (districts). The specific urban structure of the industrial city and unemployment among its inhabitants resulting from ownership transformations generate various problems. The workers’ neighborhoods and colonies, which sprouted up so quickly at the beginning of the XX century, were a supply base for the rapidly developing industrial centers. Their clear urban structure and cultural potential they possess predispose them to developing necessary repair programs. Thus, the article draws attention to this form of settlement on the one hand, and on the other characterizes the activities assumed by gminas (municipalities) in the scope of modernizing and revitalizing these areas.
 
REFERENCES (10)
1.
Chmielewski J.M.: Teoria urbanistyki w projektowaniu i planowaniu miast, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2001.
 
2.
Chmielewski J.M. Mirecka M.: Modernizacja osiedli mieszkaniowych, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2007.
 
3.
Furtak M.: Genius loci architektury COP (na przykładzie rejonu A) rękopis pracy doktorskiej, Repozytorium Politechniki Krakowskiej, Kraków 2007.
 
4.
Gaweł D.: Rebirth of postindustrial architecture in polish towns, w. Civil and Environmental Engineering Reports, University of Zielona Góra, 9(2012) 31-39.
 
5.
Krasowski W.: Problemy architektury polskiej, Schematy planów budynków mieszkalnych, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2007.
 
6.
Rymaszewski B.: O przetrwanie dawnych miast, Arkady, Warszawa 1984.
 
7.
Samecki W.: Centralny Okręg Przemysłowy 1936-39, Wstepna faza programu uprzemysłowienia, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego 1989.
 
8.
Zaniewska H.: Architektoniczno-urbanistyczne i społeczne aspekty dostosowania powojennej zabudowy osiedlowej do standardów XXI wieku, w. Przeglad budowlany, Warszawa, 3(2012) 145-148.
 
9.
http://koloniarobotnicza.wix.c... - dostępność 07.01.15.
 
10.
 
eISSN:2450-8594
ISSN:2080-5187
Journals System - logo
Scroll to top