ORIGINAL ARTICLE
Assessing The Stregth And Weldability Of Historic Structural Steel
 
More details
Hide details
1
Wrocław University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Wrocław, Poland
 
 
Online publication date: 2015-12-22
 
 
Publication date: 2015-09-01
 
 
Civil and Environmental Engineering Reports 2015;18(3):33-44
 
KEYWORDS
ABSTRACT
In practice, in the design stage of revitalization, renovation or reinforcement, there is often a need to determine the strength of steel as well as its weldability. The strength of steel can be determined in two ways: directly through destructive testing or indirectly - by the Brinell hardness test. In the case of weldability, this turns out to be much more difficult, because there are three groups of factors which determine this property, i.e.: local weldability, operative weldability, and overall weldability. This paper presents the results of the verification of the relationship between the hardness and strength of three grades of steel from the early twentieth century. The evaluation of the overall weldability of structural steels is discussed in an analytical approach preceding costly weldability tests. An assessment based on selected indicators of weldability can only lead to confusion.
 
REFERENCES (12)
1.
Blicharski M.: Inżynieria materiałowa. Stal. Wydanie II zmienione i rozszerzone, Warszawa, WNT 2012.
 
2.
Butnicki S.: Spawalnosć i kruchość stali, Warszawa, WNTechniczne 1991.
 
3.
Czapliński K.: Dawne wyroby ze stopów żelaza, Wrocław, DWE 2009.
 
4.
Dudkiewicz J., Gosowski B.: Generalizations of relations between strength and hardness of steel in structural elements under longitudinal load, Archives of Civil Engineering, (2004), 50, 1, 45-67.
 
5.
Gosowski B., Kubica E.: Badania laboratoryjne konstrukcji metalowych. Wydanie IV zaktualizowane i rozszerzone, Wrocław, OW PWr 2012.
 
6.
Gosowski B., Dudkiewicz J.: Hardness of longitudinally-loaded steel elements and its relationship to strength, Archives of Civil Engineering, (1997), 43, 1, 23-36.
 
7.
Gosowski B., Gosowski M., Kasprzak T.: Odbudowa po katastrofie sufitu sali gimnastycznej zabytkowej szkoły poddanej termomodernizacji, Wiadomości Konserwatorskie, 26 (2009), 547-557.
 
8.
Gosowski B., Organek P.: Use of the hardness test in-situ for evaluation of strength of steel from the early 20th century. Metal Structures: scientific-technical conference: short papers, Kielce-Suchedniów, π Press Engineering & Architecture, (2014), 139-142.
 
9.
Gosowski B., Organek P., Redecki M.: Bezpośrednie i pośrednie wyznaczanie wytrzymałości obliczeniowej stali zastosowanej w konstrukcjach budowlanych, Materiały Budowlane, 3 (2014), 56-59.
 
10.
Gosowski B., Redecki M., Organek P.: Określenie parametrów wytrzymałościowych stali konstrukcji hal firmy Bombardier Polska we Wrocławiu, Raport Serii SPR 15/2014, Wrocław Instytut Budownictwa Politechniki Wrocławskiej 2014.
 
11.
Tasak E., Ziewiec A.: Spawalność materiałów konstrukcyjnych. Tom 1: Spawalność stali, Kraków, Wydawnictwo JAK 2009.
 
12.
Węglowski M., Zeman M.: Badania własności złączy spawanych wykonywach ze stali 18G2 i wyciętych ze starej konstrukcji DH „Renoma” we Wrocławiu, Sprawozdanie nr B-162/07, Gliwice, Instytut Spawalnictwa 2007.
 
eISSN:2450-8594
ISSN:2080-5187
Journals System - logo
Scroll to top