ORIGINAL ARTICLE
Revitalization Of The 1970s Within The ‘Old Town’ In Kraków
 
 
More details
Hide details
1
Cracow University of Technology Tadeusz Kościuszko Faculty of Civil Ingineering, Kraków, Poland
 
2
AKE Studio Spółka z o.o., Kraków, Poland
 
 
Online publication date: 2015-12-30
 
 
Publication date: 2015-12-01
 
 
Civil and Environmental Engineering Reports 2015;19(4):141-149
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The paper presents selected issues in the revitalization of the façades of buildings located in the historic ‘Old Town’ part of the city of Kraków. The subjects of the revitalization were the façades of an office building and a multi-level garage, both built in the 1970s in the administrative district of the ‘Old Town’ in Krakow. The criteria that guided the project heads in the choice of technology and technical solutions used in the revitalization project are also presented. The paper discusses the problems associated with the implementation of a new aluminium façade on the exterior walls, which were characterized by very large inaccuracies, significantly exceeding tolerance values.
 
REFERENCES (5)
1.
Aprobata Techniczna ITB AT-15-4058/2010 Aluminiowe płyty kompozytowe ALUCOBOND A2, ALUCOBOND B2 I ALUCOBOND PLUS, Warszawa, ITB, 2010.
 
2.
Beiersdorf Z.: Architekt Teodor M. Talowski. Charakterystyka twórczości, Sztuka 2 połowy XIX wieku, redaktor T. Hrankowska Warszawa, PWN 1973, 199-214.
 
3.
ETA-12/0502 Europejska Aprobata Techniczna EJOT Łącznik do betonu komórkowego SDP-S-10G i EJOT SDP-KB-10G.
 
4.
PN-68/B-10024 Roboty murowe - Mury z drobnowymiarowych elementów z autoklawizowanego betonu komórkowego - Wymagania i badania przy odbiorze, PKN 1968.
 
5.
Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
 
eISSN:2450-8594
ISSN:2080-5187
Journals System - logo
Scroll to top