ORIGINAL ARTICLE
Concept Of Revitalization Of Selected Military Facilities Of Dragoons Barracks In Olsztyn
 
 
More details
Hide details
1
University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Faculty of Technical Sciences, Olsztyn, Poland
 
 
Online publication date: 2015-12-30
 
 
Publication date: 2015-12-01
 
 
Civil and Environmental Engineering Reports 2015;19(4):133-140
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Revitalization is a complex program to restore the functioning of the neglected urban areas in terms of spatial, economic and social. Revitalization activities on post-military facilities are stopping negative phenomena, such as degradation of space, social pathology or lack of proper functioning of the area, adapted to modern needs. The object of the work is to present some aspects with the revitalization of former military facilities in the area of the Artyleryjska Street in Olsztyn. The presented design concept aims to revitalize a neglected area of the barracks, which will enable the activation site and include it in the city urban space. The method adopted in this work is the architectural project of adapting selected post-military facilities for new functions, affecting the economic development and social integration of people.
 
REFERENCES (5)
1.
Bętkowski R.: Dragoni z Olsztyna. Dzieje formacji i koszar, Olsztyn, Imago Mundi 2011, 5.
 
2.
Bętkowski R.: Olsztyn jakiego nie znacie, Olsztyn, Imago Mundi 2003.
 
3.
Lokalny Program Rewitalizacji Obszaru Miasta Olsztyn na lata 2007-2015. Działanie 4.3. Restrukturyzacja terenów powojskowych i poprzemysłowych, Olsztyn 2010, 76.
 
4.
Rewitalizacja obiektów powojskowych w rejonie ul. Artyleryjskiej w Olsztynie, praca dyplomowa inżynierska, wyk. przez Olgę Barbarę Łapińską pod kier. Marka Zagroby, UWM Olsztyn 2014, mat. niepubl.
 
5.
Rzempołuch A.: Architektura i urbanistyka Olsztyna 1353-1953. Od założenia miasta po odbudowę zniszczeń wojennych, Olsztyn, Remix 2004, 61, 77, 93.
 
eISSN:2450-8594
ISSN:2080-5187
Journals System - logo
Scroll to top