ORIGINAL ARTICLE
Design Problems With Renovating And Adapting An Old Mill On The Example Of The Execution Of An Original Project
 
More details
Hide details
1
Silesian University of Technology, Faculty of Architecture, Gliwice, Poland
 
 
Online publication date: 2015-12-30
 
 
Publication date: 2015-12-01
 
 
Civil and Environmental Engineering Reports 2015;19(4):21-30
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Nowadays, postindustrial areas and buildings are becoming more and more valuable. Very popular are those with special historical and architectural values, which are additionally located in large cities. The situation of those possessing fewer attributes encouraging their adaptation is worse. Sometimes, however, there are reasons why a decision is made to invest in such buildings despite the many difficulties connected with the implementation of these investments. This situation was presented on the example of the renovation and adaptation of an old electric mill in Łaziec into a restaurant.
 
REFERENCES (7)
1.
Gasidło K.: Ciało i duch. Stara architektura przemysłowa w otoczeniu i świadomości [w:] Aktywizacja obiektów i zespołów architektury zabytkowej Materiały sympozjum, PAN, Pszczyna, Politechnika Śląska, Muzeum Wnętrz Zabytkowych w Pszczynie 1991.
 
2.
Gasidło K.: Problemy przekształceń terenów poprzemysłowych, Gliwice, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej 1998.
 
3.
Grzybowski A.: Krajobraz kulturowy aglomeracji katowickiej i Beskidu Śląskiego – występujące zagrożenia i propozycje działań naprawczych, [w:] Biuletyn Gospodarka Przestrzenna nr 40: Krajobraz jako wizerunek tożsamości regionalnej – zagrożenia, ochrona i kształtowanie Katowice, Wydział Architektury i Gospodarki Przestrzennej 2002.
 
4.
Zagała Ł.: Adaptacja obiektów poprzemysłowych na nowe funkcje jako istotny nurt architektury współczesnej Praca Doktorska, Politechnika Śląska 2005.
 
5.
Żabiński R.: Problemy przestrzenne wynikające z bezpośredniego kontaktu miejsc pracy z miejscem zamieszkania Prace Naukowe Instytutu Architektury i Urbanistyki Politechniki Wrocławskiej, seria Konferencje, nr 4, Wrocław.
 
6.
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie dz. u. z dnia 15 czerwca 2002 r.
 
eISSN:2450-8594
ISSN:2080-5187
Journals System - logo
Scroll to top