ORIGINAL ARTICLE
The Problem Of Adapting Existing Residential Buildings In The Country To The Requirements Of Ecology
 
More details
Hide details
1
Warsaw University of Life Sciences - SGGW, Faculty of Civil and Environmental Engineering, Warszawa, Poland
 
2
Pabich Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo budowlane, Ostrołęka, Poland
 
 
Online publication date: 2015-12-22
 
 
Publication date: 2015-09-01
 
 
Civil and Environmental Engineering Reports 2015;18(3):15-22
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The article presents the results of direct research on residential buildings and their modernization in selected ecological farms of the Mazovia region. The research area covered two poviats (counties) in the Mazowieckie Voivodeship: Makowski and Ostrołęcki. A total of 10 residential buildings on farms were examined. The study was conducted based on conversations with owners during on site visits.
 
REFERENCES (8)
1.
Dąbkowski N., 2002, Nieekologiczne zabudowania w ekologicznych gospodarstwach, Problemy Rozwoju Budownictwa, nr 1, Instytut Gospodarki Mieszkaniowej, Warszawa.
 
2.
Dąbkowski N. Matuszewicz K., 2010, Analiza cieplna zewnętrznych przegród pionowych w budynkach mieszkalnych wybranych gospodarstw ekologicznych w województwie podkarpackim, ACTA Scientiarum Polonorum, seria Architectura, nr 9, Warszawa.
 
3.
Kania S., Musiał W., Suwalski J., Zwierzchowska Z., 1997, Nieekologiczne „ekologiczne” rozwiązania konstrukcyjne w budownictwie, [w:] materiały IX Ogólnopolskiej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowo - Technicznej „Ekologia a Budownictwo”, UW Bielsko - Biała, ITB, Politechnika Krakowska, PZITB, Bielsko - Biała,.
 
4.
Mikoś J., 2002, Budownictwo ekologiczne, Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice.
 
5.
Mikoś - Rytel W., 2000, O architektonicznym kształtowaniu ekologicznych budynków mieszkalnych, [w:] materiały XII Ogólnopolskiej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowo - Technicznej Ekologia a Budownictwo”, Śląski UW, ITB, Politechnika Krakowska, PZITB, Bielsko - Biała,.
 
6.
Róg Z., 1993, Ekologiczne podstawy kształtowania miejskich jednostek osadniczych, [w:] materiałach Krajowej Konferencji „Zdrowy Dom. Dom Promujący Zdrowie”, Centrum Organizacji i Ekonomiki Ochrony Zdrowia, Zakład Promocji Zdrowia, Politechnika Warszawska, Wydział Architektury, Warszawa,.
 
7.
Stawicka-Wałkowska M., 1998, Dostosowanie budownictwa i przemysłu materiałów budowlanych do założeń zrównoważonego rozwoju, X Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna Ekologia a Budownictwo, Bielsko-Biała.
 
8.
Sumień T., Wegner-Sumień A., 1990, Ekologiczne miasta, osiedla i budynki, Instytut Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej, Warszawa.
 
eISSN:2450-8594
ISSN:2080-5187
Journals System - logo
Scroll to top