ORIGINAL ARTICLE
The Problems of Eastern Orthodox Church Buildings of Historical Value – Changing Uses over the Years
 
More details
Hide details
1
Lublin University of Technology, Faculty of Civil Engineering and Architecture, Nadbystrzycka st 40, 20-618 Lublin, Poland
 
 
Online publication date: 2016-07-14
 
 
Publication date: 2016-06-01
 
 
Civil and Environmental Engineering Reports 2016;21(2):27-34
 
KEYWORDS
ABSTRACT
There are many Eastern Orthodox church buildings throughout the Lublin Province. Over the years, these architectural objects have undergone multiple transformations, both in terms of changing religious denominations and rituals and also adaptation to new functions, such as warehousing. This article classifies and presents the transformations carried out in selected Eastern Orthodox churches in the Lublin province. By using comparative analysis of the buildings’ primary condition and their current state, it was possible to identify the risks and opportunities arising from the process of adapting these buildings and their rich historical background. Additionally, the article includes a subjective assessment of the adaptation works and their influence on the physical form of the Eastern Orthodox churches examined. To present the adaptation methods currently applied to religious buildings located in Poland, this article focuses on examples of already-transformed properties that used to have a religious function in the past, but that have now been turned into commercial properties.
 
REFERENCES (18)
1.
Adamek A.: Dzień dzisiejszy Bełżca i perspektywy rozwoju, w: Bełżec przez dzieje, redaktor A. Urbański, Urząd Gminy Bełżec, Bełżec 2008, 177-20.
 
2.
Ciecieląg P., Haponiuk M. (redakcja), Główny Urząd Statystyczny, Wyznania religijne. Stowarzyszenia narodowościowe i etniczne w Polsce 2009-2011, Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa 2013, http://stat.gov.pl/cps/rde/xbc... (dostęp: 05.01.2015).
 
3.
Fornal M., Kruk B., Kurczewicz M., Kuśmierz L., Mazur P., Podkościelny E., Sadaj-Sado J., Semeniuk A., Wiśniewska A.: Prace konserwatorskie i remontowe w zabytkowych obiektach architektury oraz ich zespołach w roku 2006, w: Wiadomości Konserwatorskie Województwa Lubelskiego, t.9, redakcja: H. Landecka, D. Kopciowski, Lublin, Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Lublinie 2007, 54.
 
4.
Janicka J.:, Znaczenie finansowania inwestycji ze środków pozabudżetowych dla aktywizacji ruchu turystycznego na Lubelszczyźnie (na przykładzie wybranych obiektów prawosławia i judaizmu), w: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 700, (seria:) Ekonomiczne Problemy Usług nr 85. Popyt turystyczny. Fundusze Europejskie, zagadnienia regionalne, redaktor J. Buko, Szczecin, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego 2012, 33-46.
 
5.
Laskowski J.: Szlakiem drewnianych cerkwi i kościołów Podkarpacia i Lubelszczyzny, Lublin, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie 2010.
 
6.
Osypiuk J.: Przywracane do krajobrazu regionu, w: Istocznik. Kwartalnik Bractwa Młodzieży Prawosławnej Diecezji Lubelsko - Chełmskiej, nr 4 (20), 2011, 18-19.
 
7.
Rzepiejewska M.: Opuszczone cerkwie - 35 znaków zapytania w: Opuszczone - ratowane greckokatolickie zespoły cerkiewne południowowschodniej Polski. Materiały z konferencji naukowej pod redakcją Moniki Rzepiejewskiej, Warszawa, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie 2013, 56-58.
 
8.
Ustawa z dnia 4 lipca 1991 roku o stosunku Państwa do Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, Dziennik Ustaw 1991, nr 66, poz. 287.
 
9.
Wira P.: Remont cerkwi greckokatolickiej w Wojsławicach, w: Wiadomości Konserwatorskie Województwa Lubelskiego, t.11, redaktor: Halina Landecka (przewodniczący), D. Kopciowski, B. Stolarz, Lublin, Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Lublinie 2009, 303-306.
 
10.
Zętar J.: Architektura sakralna Lubelszczyzny jako przejaw wielokulturowych tradycji regionu, w: Teka Komisji Architektury, Urbanistyki i Studiów Krajobrazowych, tom III, Polska Akademia Nauk Oddział w Lublinie, Politechnika Lubelska, Akademia Rolnicza w Lublinie, Lublin 2007, 203-224.
 
11.
 
12.
 
13.
 
14.
 
15.
 
16.
 
17.
 
18.
 
eISSN:2450-8594
ISSN:2080-5187
Journals System - logo
Scroll to top