ORIGINAL ARTICLE
Road Investment Design in Areas Protected by the Monuments Conservator
 
 
More details
Hide details
1
University of Zielona Gora, Faculty of Civil Engineering, Architectureand Environmental Engineering, Z. Szafrana st 1, 65-516 Zielona Góra, Poland
 
 
Online publication date: 2016-07-14
 
 
Publication date: 2016-06-01
 
 
Civil and Environmental Engineering Reports 2016;21(2):35-42
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Design works on road construction plans for areas protected by conservation require a proper preparation, especially in terms of formality, which has been described in this paper. One has shown the various methods of conduct in the course of obtaining administrative decisions and related difficulties, which are dependent on the form of monument protection and the scope of the proposed building works. One has also raised a question regarding the law on the subject. One has suggested the consolidation of existing regulations and introduced the likely new direction that is currently in preparation.
 
REFERENCES (8)
1.
Biliński T., Kucharczyk E.: Prawo budowlane, Zielona Góra, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2013.
 
2.
Golat R.: Nowe uwarunkowania robót budowlanych przy zabytkach, Budownictwo i Prawo, R. 7, 5 (2003) 33-35.
 
3.
Smarż J.: Zasady prowadzenia robót budowlanych w obiektach wpisanych do rejestru zabytków, Budownictwo i Prawo, R. 16, 2 (2013) 3-7.
 
4.
Sekunda R., Tischner L.: Projektowanie robót budowlanych w obiektach zabytkowych, Przegląd Budowlany, R. 76, 5 (2005) 40-43.
 
5.
Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r. nr 0 poz. 1446).
 
6.
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. nr 0 poz. 1409 z późniejszymi zmianami).
 
7.
Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2013 r. nr 0 poz. 687 z późniejszymi zmianami).
 
8.
Projekt (wersja podstawowa) Kodeksu urbanistyczno-budowlanego przyjęty przez Komisję Kodyfikacyjną Prawa Budowlanego 16 kwietnia 2014 r. [online]. [dostęp: 11.11.2014]. Dostępny w internecie: www.mir.gov.pl/Budownictwo/Komisja_Kodyfikacyjna_Prawa_Budowlanego/Documents/Kodeks_urbanistyczno_budowlany_projekt_podstawowa_16_04_2014_jednolity.pdf.
 
eISSN:2450-8594
ISSN:2080-5187
Journals System - logo
Scroll to top