ORIGINAL ARTICLE
Renovation And Adaptation Of The Historic Olsztyn Purification House Bet Tahara Into A Public Utility Building
 
More details
Hide details
1
University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Faculty of Geodesy, Geospatial and Civil Engineering, Olsztyn, Poland
 
 
Online publication date: 2015-12-22
 
 
Publication date: 2015-09-01
 
 
Civil and Environmental Engineering Reports 2015;18(3):23-32
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The historic Jewish Purification House Bet Tahara was erected in Olsztyn in 1913 on the basis of the debut design of Erich Mendelsohn, a world-famous architect born in Olsztyn. The most valuable element of the building is a self-supporting pyramid vault above a mourning hall. The paper presents the interesting structure of the building, its technical condition before renovation, as well as the scope of work involved in adapting it into a public utility building - MENDELSOHN HOUSE Intercultural Dialogue Centre. The undertaking was executed thanks to the commitment of the building’s leaseholder - “Borussia” Cultural Community Association, which raised money for this goal from public funds.
 
REFERENCES (5)
1.
Karta ewidencyjna zabytków i architektury budownictwa domu przedpogrzebowego przy ul. Zyndrama z Maszkowic w Olsztynie. Archiwum MOSOZ w Olsztynie.
 
2.
Martino J., Gibczyński M.: Badania konserwatorskie wnętrz i na elewacjach dawnego domu przedpogrzebowego (Bet Tahara) położonego przy ul Zyndrama z Maszkowic 2 w Olsztynie, Olsztyn 2010.
 
3.
Martino J.: Dom przedpogrzebowy projektu Ericha Mendelsohna. Problematyka konserwatorska, Renowacje i zabytki, 48, 4 (2013) 87-90.
 
4.
Rzempołuch A.: Architektura i urbanistyka Olsztyna 1353-1953, Wydawnictwo Urzędu Miasta Olsztyn, Olsztyn 2004.
 
5.
Zyskowska M., Wojciechowska-Grygo A.: Projekt przebudowy i adaptacji dawnego domu przedpogrzebowego Bet Tahara na Centrum Dialogu Międzykulturowego „Dom Mendelsohna” wraz z projektem uczytelnienia zabytkowego cmentarza przy ul. Zyndrama z Myszkowic w Olsztynie, Olsztyn 2010.
 
eISSN:2450-8594
ISSN:2080-5187
Journals System - logo
Scroll to top