ORIGINAL ARTICLE
Modernization Of Public Space Floor And Its Impact On Area - The Example Of The Kościuszko Square In Białystok
 
 
More details
Hide details
1
Warsaw University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Warszawa, Poland
 
 
Online publication date: 2015-12-30
 
 
Publication date: 2015-12-01
 
 
Civil and Environmental Engineering Reports 2015;19(4):121-132
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The last 25 years have been in many Polish cities a period of intensive modernization and renewals of the existing public spaces. Most of all the resurfacing of the pavement and changing of street furniture have been held. In many cases, the transformations in the urban areas were integrated with exclusion from traffic. The question arises what criteria architects or landscape architects follow and what design solutions apply. It is also interesting how the new shape of the floor in public spaces (understood here as a pavement and street furniture together) can help to create integrating and activating space for residents. And how it can affect the quality of life in a wider area. This article attempts to answer these questions based on new solutions on Kosciuszko Square in Białystok, executed in 2005-2009.
 
REFERENCES (9)
1.
Gawryluk G.: Wykorzystanie współczenych technologii budowlanych w modernizacji i rekonstrukcji wybranych obiektów i przestrzeni historycznych w Białymstoku, Czasopismo Techniczne Politechniki Krakowskiej, 2-A/1/2011 57-64.
 
2.
Glinka J.: Plan Białegostoku w końcu XVIII stulecia, w: Prace Instytutu Urbanistyki i Architektury, zeszyt 1/14. Studia z historii budowy miast. Warszawa, Budownictwo i Architektura 1955, 221-223.
 
3.
Kietliński M.: Jak się zmieniał Rynek Kościuszki? [online] Archiwum Państwowe w Białymstoku [dostęp grudzień 2014]. Dostępny w Internecie: http://serwer1348234.home.pl/a....
 
4.
Kłopotowska A., Kłopotowski M.: Rynek miejski na antropologicznej mapie śródmieścia Białegostoku, w: Teka Komisji Architektury, Urbanistyki i Studiów Krajobrazowych IVb. Państwowa Akademia Nauk Odział w Lublinie, 2008, 102-116.
 
5.
Tofiluk A.: praca doktorska Podłoga współczesnych przestrzeni publicznych jako zagadnienie urbanistyczne na przykładzie wybranych miast polskich. Praca powstała w Katedrze Urbanistyki i Gospodarki Przestrzennej Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej pod opieką prof. zw. dr hab. inż. arch. Andrzeja Gawlikowskiego, 2013.
 
6.
Tofiluk A.: Miejsca i urządzenia do siedzenia w przestrzeni publicznej miasta, w: Ergonomia w architekturze i urbanistyce. Kierunki badań w 2014 roku, red. J. Charytonowicz, Wrocław, Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Ergonomicznego PTErg 2014, 39-48.
 
7.
Tofiluk A.: Zagospodarowanie przestrzeni publicznych dziś i jutro – teraźniejszość i przyszłość terenów wspólnych w mieście, w: Przyszłość Architektury, red. E. Przesmycka, E. Trocka-Leszczyńska, Wrocław, Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej 2014, 223-238.
 
8.
Wallis A.: Informacja i gwar, Warszawa, PIW 1979.
 
9.
Wejchert K.: Elementy kompozycji urbanistycznej, Warszawa, Arkady 1984.
 
eISSN:2450-8594
ISSN:2080-5187
Journals System - logo
Scroll to top