ORIGINAL ARTICLE
Ecological and Social Aspects in the Managementof Post-Mining Areas.an Example of the Adamów Lignite Basin
 
More details
Hide details
1
Adam Mickiewicz University in Poznan, Poznań, Poland
 
 
Online publication date: 2019-01-03
 
 
Publication date: 2018-09-01
 
 
Civil and Environmental Engineering Reports 2018;28(3):50-64
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The study presents a management model for post-mining areas, which includes the process of reclamation and management in the context of the socio-ecological system. This means that it is necessary to include the relations in the management system that occur between the main stakeholders (internal relations) and the ecological, economic and socio-cultural conditions of the environment (external relations). Verification of the recommended model was carried out on the basis of the analysis of environmental, economic and socio-cultural processes currently observed in the Adamów Brown Coal Basin, which is in the phase of liquidation. The conclusion presents constraints in the legal system that are not propitious for comprehensive solutions in the field of revitalization.
 
REFERENCES (17)
1.
Eckart K: Social, economic and cultural aspects in the dynamic changing process of old industrial regions. Ruhr District (Germany), Upper Silesia (Poland), Ostrava Region (Czech Republic), Münster, LIT Verlag, 2003.
 
2.
Fagiewicz K.: Ekologiczno-krajobrazowe zasady kształtowania struktury obszarów pogórniczych, in: Innowacyjne rozwiązania rewitalizacji terenów zdegradowanych 2011, Skowronek J., Katowice, Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, 2012, 197-206.
 
3.
Fagiewicz K., Brzęcka K.: Ocena jakości rekultywacji gruntów pogórniczych w obszarze odkrywki “Adamów”, Przegląd Górniczy, 10, 1126 (2016) 24-32.
 
4.
Goerlich A.: System społeczno-ekologiczny gminy pogórniczej na przykładzie Władysławowa, praca magisterska napisana w Zakładzie Geografii Kompleksowej, WNGiG, Archiwum Prac Dyplomowych, 2017.
 
5.
Mackiewicz M., Dzielnicka E., Gołębiowski C., Górecka-Ojdana A., Kania I., Kretowicz P.: Zintegrowana Strategia Rozwoju Gospodarczego Gmin Powiatu Tureckiego na lata 2015–2025, Warszawa, Ecorys Polska Sp. z o.o 2014, (https://www.powiat.turek.pl/me...).
 
6.
Mizgajski A.: Zarządzanie środowiskiem i jego pozycja w badaniach geograficznych. Przegląd Geograficzny 80,1 (2008a) 17-30.
 
7.
Mizgajski A: Zarządzanie krajobrazem jako aspekt zarządzania środowiskiem, Problemy Ekologii Krajobrazu, 20 (.,2008b) 147-151.
 
8.
Nita J., Myga-Piątek U.: Poszukiwanie możliwości zagospodarowania obszarów poeksploatacyjnych w celu zachowania ich walorów geologicznych i krajobrazowych. Tech. Poszuk. Geol. Geosynoptyka i Geotermia 3, (2005) 53-71.
 
9.
Ostręga A., Polak K., Cała M., Różkowski K., Bucholski K., Wojnicka-Put B.: Koncepcja rewitalizacji zbiornika Władysławów wraz z otoczeniem. Etap I – Opracowanie wytycznych dla rewitalizacji odkrywki Władysławów wraz z otoczeniem na podstawie uwarunkowań, Kraków, AGH 2010.
 
10.
Ostręga A., Uberman R.: Kierunki rekultywacji i zagospodarowania - sposób wyboru, klasyfikacja i przykłady. Górnictwo i Geoinżynieria 34,4 (2010).
 
11.
Pietrzyk–Sokulska E.: Kryteria i kierunki adaptacji terenów po eksploatacji surowców skalnych. Studium dla wybranych obszarów Polski. Studia, Rozprawy, Monografie 131 (2005), Wydawnictwo IGSMiE PAN, Kraków.
 
12.
Pietrzyk–Sokulska E.: Tereny pogórnicze szansą rozwoju obszarów ich występowania. Studium na przykładzie Wyżyny Krakowsko – Częstochowskiej, Kraków,Wydawnictwo IGSMiE PAN 2008.
 
13.
Pietrzyk-Sokulska E.: Rekultywacja i adaptacja terenów pogórniczych – aspekty prawne, techniczne i ekonomiczne. Wybrane przykłady realizacji w Europie i Polsce, Kraków, Wydawnictwo IGSMiE PAN 2016.
 
14.
Poskrobko B.: Zarządzanie środowiskiem. Warszawa, PWE 1998.
 
15.
Sierzputowska E.: Nastroje społeczne w latach 1989–1994, Kancelaria Sejmu, Biura Studiów i Ekspertyz, 2014.(http://biurose.sejm.gov.pl/tek...).
 
16.
Skowronek J.: Innowacyjne rozwiązania rewitalizacji terenów zdegradowanych 2011, Katowice, Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych Katowice 2012.
 
17.
Wirth P., Černič-Mali B., Fischer W.: Post- mining regions in Central Europe. Problems, potentials, possibilities, München, Oekom Verlag 2012.
 
eISSN:2450-8594
ISSN:2080-5187
Journals System - logo
Scroll to top