ORIGINAL ARTICLE
Adaptation Problems of the Post Industrial Heritage on the Example of Selected Objects of Bydgoszcz
 
More details
Hide details
1
Academy of Fine Arts in Gdansk, Inter-Faculty Department of the Sciences of Art, 6 Targ Węglowy, 80-836 Gdańsk, tel. 511479164, Poland
 
 
Online publication date: 2016-10-21
 
 
Publication date: 2016-09-01
 
 
Civil and Environmental Engineering Reports 2016;22(3):145-156
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Post-industrial architecture was until recently regarded as devoid of value and importance due to obsolescence, but this awareness has been a clear change in recent years. The old factories become full-fledged cultural heritage, as evidenced by the inclusion of buildings and complexes of this type in the register of monuments and protected by their conservator. More and more often, therefore, one undertakes revitalization of degraded brownfield sites, and within these treatments - conversion works. Specific issues and problems related to the adaptation of industrial facilities are discussed in the article on the basis of selected examples, completed in recent years in Bydgoszcz.
 
REFERENCES (14)
1.
Basista A.: Architektura i wartości, Kraków, Universitas 2009.
 
2.
Dąbrowska-Milewska G.: Nowe życie dawnej architektury przemysłowej. Przykłady z „Manchesteru Północy”, „Czasopismo Techniczne. Architektura”, 108, 4-A/1 (2011), 92-96.
 
3.
Gregorczyk A.: Sztuka harmonijnego dopasowania. Rewitalizacja bydgoskich Młynów Kentzera, „Zawód Architekt”, 5, 5 (2011), 74-81.
 
4.
Komża J.: Żyrardów. Rewitalizacja dziedzictwa i odbudowa tożsamości miasta, w: Rewitalizacja dziedzictwa przemysłowego, redaktor J. Kołodziej, Bydgoszcz-Warszawa, Wyższa Szkoła Gospodarki-Instytut Historii Nauki PAN 2011, 143-151.
 
5.
Łbik L., Maciejewski J.: Trochę życia dla „Starej Drukarni”, „Express Bydgoski” 2006, nr 29, s. 12.
 
6.
Majewski J.: Rozbudowa Starego Browaru w Poznaniu, „Architektura murator”, 14, 9 (2007), 72-79.
 
7.
Malkowski T.: Lofty w dawnym spichlerzu w Gliwicach, „Architektura murator”, 17, 2 (2010), 60-66.
 
8.
Małachowicz E.: Konserwacja i rewaloryzacja architektury w środowisku kulturowym, Wrocław, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej 2007.
 
9.
Markowski T., Kaczmarek S., Olenderek J.: Rewitalizacja terenów poprzemysłowych w Łodzi, Warszawa, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN 2010.
 
10.
Renowacja obiektów dziedzictwa kulturowego na terenie Wyspy Młyńskiej w Bydgoszczy, redaktor I. Loose, Bydgoszcz, Urząd Miasta Bydgoszczy b.d.
 
11.
Rewitalizacja kompleksu Księżego Młyna, redaktor T. Markowski, Warszawa, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN 2006.
 
12.
Rouba B.: Dlaczego adaptacje niszczą zabytki i czy tak być musi?, w: Adaptacja obiektów zabytkowych do współczesnych funkcji użytkowych, redaktor B. Szmygin, Warszawa-Lublin, Lubelskie Towarzystwo Naukowe 2009, 113-129.
 
13.
Stiasny G.: Lofty w dawnej fabryce Scheiblera w Łodzi, „Architektura murator”, 17, 9 (2010), 60-69.
 
14.
Szygendowski W., Walczak B.M.: Adaptacje zespołów zabytkowych we współczesnych realiach społeczno-gospodarczych na przykładzie dziedzictwa poprzemysłowego Łodzi, w: Adaptacja obiektów zabytkowych do współczesnych funkcji użytkowych, redaktor B. Szmygin, Warszawa- Lublin, Lubelskie Towarzystwo Naukowe 2009, 137-157.
 
eISSN:2450-8594
ISSN:2080-5187
Journals System - logo
Scroll to top