ORIGINAL ARTICLE
Proposal for Determing the Scale of Renovation Needs of Residential Buildings
 
More details
Hide details
1
University of Zielona Gora, Faculty of Building, Architecture and Environmental Engineering, Z. Szafrana st 1, 65-516 Zielona Góra, tel. +48683282290, Poland
 
 
Online publication date: 2016-10-21
 
 
Publication date: 2016-09-01
 
 
Civil and Environmental Engineering Reports 2016;22(3):137-144
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The scope of renovation works depends, above all. on the state in which a historical site has been preserved. All actions ought to be preceded by an assessment of the technical condition of the buildings. The article presents a method for determining the scale of needs for renovating existing buildings constructed in traditional technology. The established planning decision criteria, determined by measures of decision criteria and the weights of these criteria comprise output data for establishing a matrix of indicators for the order in which works ought to be carried out. Results of using it on inhabited residential buildings located in Gorzów Wielkopolski have also been presented.
 
REFERENCES (9)
1.
Biliński T.: Brak szans polepszenia sytuacji mieszkaniowej w Polsce. Kwartalnik Naukowy „Problemy rozwoju budownictwa” 2/2001.
 
2.
Brunarski L., Runkiewicz L.: Diagnostyka obiektów budowlanych. Materiały konf. 56 Konferencji Naukowej KILiW PAN i PZiTB Krynica 2010.
 
3.
Kasprowicz T.: Eksploatacja obiektów budowlanych. Materiały konf. 51 Konferencji Naukowej KILiW PAN i KN PZITB - Krynica 2005.
 
4.
Knyziak P.: Analysis of the technical state for large-panel residential buildings using artificial neural networks, 17th International Conference On The Application Of Computer Science And Mathematics In Architecture And Civil Engineering, Weimar, Germany, 12 14.06.2006.
 
5.
Nowogońska B.: Interdependence of building elements in the analysis of repair. W: Civil and Environmental Engineering Reports - 2012 No. 9, s. 83-91.
 
6.
Nowogońska B.: The assessment of building repair needs with the use of an indicator method International Journal of Civil Engineering . 2015, Vol. 4, no. 2, s. 35 - 44.
 
7.
Protokoły okresowej kontroli budynków mieszkalnych zarządzanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Gorzowie Wlkp.
 
8.
Runkiewicz L.: Zagrożenia obiektów budowlanych a potrzeby remontów i wzmocnień. [w:] Praca zbiorowa Materiały konferencyjne X Jubileuszowej Konferencji Naukowo-Technicznej nt. „Problemy remontowe w budownictwie ogólnym i obiektach zabytkowych” Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2002.
 
9.
Skarzyński A.: Próba ogólnej systematyki sytuacji kryzysowych oraz wybranych towarzyszących im działań techniczno-organizacyjnych. Materiały konferencyjne XI Konferencji Inżynierii Wojskowej nt. „Inżynieria i Zarządzanie w Sytuacjach Kryzysowych”, Warszawa 2000.
 
eISSN:2450-8594
ISSN:2080-5187
Journals System - logo
Scroll to top