ORIGINAL ARTICLE
Statistical Analysis of Nitrogen in the Soil of Constructed Wetland with Horizontal Sub-Surface Flow
 
More details
Hide details
1
University of Zielona Gora, Institute of Environmental Engineering, Poland
 
2
University of Zielona Góra, Faculty of Mathematics, Computer Science and Econometrics, Department of Mathematical Statistics and Econometrics
 
 
Online publication date: 2014-06-26
 
 
Corresponding author
Anita Jakubaszek   

*Corresponding author: University of Zielona Gora, Institute of Environmental Engineering, ul. Szafrana 15, 65-246 Zielona Góra, Poland; tel. +48683282396
 
 
Civil and Environmental Engineering Reports 2014;12(1):33-43
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The removal of nitrogen compounds in constructed wetlands depends on various physical, chemical and biomechanical factors as well as on conditions of the environment. The paper presents the results of a statistical analysis of the depositing of nitrogen at HSSF (horizontal subsurface flow) construcred wetland. The results of the substrate showed that the highest contents of nitrogen existed in the surface soil layer up to 20 cm of the depth. Nitrogen accumulation decreased in the deposit with depth, and in the direction of the wastewater flow.
 
REFERENCES (10)
1.
Bernacka J., Kurbiel J., Pawłowska L.: Usuwanie związków biogennych ze ścieków miejskich, podstawy teoretyczne, stan badań, zastosowania w kraju, Instytut Ochrony Środowiska, Warszawa, 1992.
 
2.
Klimiuk E., Łebkowska M.: Biotechnologia w ochronie środowiska, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2008.
 
3.
Koronacki J., Mielniczuk J.: Statystyka dla studentów kierunków technicznych i przyrodniczych, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa, 2001.
 
4.
Kubik-Dobosz G., Kłobus G., Burzyński M.: Praktikum z Fizjologii roślin. Gospodarka azotowa, fosforowa i wpływ metali ciężkich, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1994.
 
5.
Obarska-Pempkowiak H., Gajewska M., Wojciechowska E.: Hydrofitowe oczyszczanie wód i ścieków, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2010.
 
6.
Randall C., Barnard J., Stensel D.: Design and retrofit of wastewater treatment plants for biological nutrient removal, Technomic Publishing Co.Inc. 5, Lancaster-Basel, 1992.
 
7.
Sadecka Z.: Podstawy biologicznego oczyszczania ścieków, Wydawnictwo Seidel Przywecki Sp. z o.o., Warszawa, 2010.
 
8.
Saeed T., Sun G.: A review on nitrogen and organics removal mechanisms in subsurface flow constructed wetlands: Dependency on environmental parameters, operating conditions and supporting media, Journal of Environmental Management, 112 (2012) 429-448.
 
9.
Schlegel H.: Mikrobiologia ogólna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2004.
 
10.
Vohla C., Alas R., Nurk K., Baatz S., Mander Ü.: Dynamics of phosphorus, nitrogen and carbon removal in horizontal subsurface flow constructed wetland, Science of The Total Environment, 380 (2007) 66-74.
 
eISSN:2450-8594
ISSN:2080-5187
Journals System - logo
Scroll to top