ORIGINAL ARTICLE
Static Equilibrium Paths of Steel-Concrete Composite Beam Strengthened Under Load
 
More details
Hide details
1
West Pomeranian University of Technology, Szczecin, Poland
 
2
Poznan University of Technology, Poznań, Poland
 
 
Online publication date: 2018-10-16
 
 
Publication date: 2018-06-01
 
 
Civil and Environmental Engineering Reports 2018;28(2):101-111
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The paper presents exemplary static equilibrium paths of an element strengthened while under load. A steel-concrete composite beam was analyzed. The study discusses the effect of strengthening method, initial load values, welding stress, concrete shrinkage and introduction of additional control of distortion state on the course of static equilibrium path. Results calculated in numerical FEM simulation were verified with experimental data and were found to be consistent.
 
REFERENCES (5)
1.
Bródka J.: Przebudowa i utrzymanie konstrukcji stalowych, Mostostal-Projekt S.A., Politechnika Łódzka, Warszawa/Łódź 1995.
 
2.
Szewczyk P.: Wzmacnianie pod obciążeniem belek zespolonych stalowobetonowych w eksperymencie numerycznym i fizycznym, Rozprawa Doktorska, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Szczecin 2016.
 
3.
Szewczyk P., Szumigała M.: Numerical modelling of steel-concrete composite beams strengthening process, Civil And Environmental Engineering Reports, nr 19(4)/2015, s. 99-110.
 
4.
Szewczyk P., Szumigała M.: Welding deformation in a structure strengthened under load in an empirical-numerical study, Advances in Mechanics: Theoretical, Computational and Interdisciplinary Issues, Taylor & Francis Group, s. 563-566, London 2016.
 
5.
Urban T., Wzmacnianie konstrukcji żelbetowych metodami tradycyjnymi, Wydawnictwo naukowe PWN SA, Warszawa 2015.
 
eISSN:2450-8594
ISSN:2080-5187
Journals System - logo
Scroll to top