ORIGINAL ARTICLE
Cartographic Methods of Presentation the Average Transaction Prices of the Undeveloped Land
,
 
 
 
More details
Hide details
1
University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Olsztyn, Poland
 
 
Online publication date: 2018-10-16
 
 
Publication date: 2018-06-01
 
 
Civil and Environmental Engineering Reports 2018;28(2):85-100
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The article presents a description of basic cartographic methods used to visualize spatial data. Information on average transaction prices of the undeveloped land in Warmińsko-Mazurskie voivodeship, from The Agricultural Property Agency, Regional Office in Olsztyn, was the basis for map creation. Unified data allows the accurate presentation of information and highlights the differences in selected cartographic methods. The objective of this article is to describe the selection process of the best method for presenting spatial data by identifying the data structure and visualization purpose; as well as to describe the different types of data presentation for its potential use for work related to activities performed by professionals dealing with the real estate market and by individuals.
 
REFERENCES (13)
1.
Anson R.W., Ormeling F.J., Basic Cartography: For Students and Technicians; Exercise Manual, Amsterdam, Elsevier, 2013.
 
2.
Cichociński P.: Porównanie metod interpolacji przestrzennej w odniesieniu do wartości nieruchomości, Studia i materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości, 19, 3 (2011) 122-133.
 
3.
Dykes J., MacEachren A.M., Kraak M.J., Exploring Geovisualization, Oxford, Pergamon Press, 2005.
 
4.
Graficzna prezentacja danych statystycznych. Wykresy, mapy, GIS, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2014.
 
5.
Mapy statystyczne. Opracowanie i prezentacja danych, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2016.
 
6.
MacEachren A.M., Taylor D.R.F., Visualization in Modern Cartography Volume 2, Oxford, Pergamon Press, 1994.
 
7.
Ogryzek, M., Kurowska, K.: Opracowanie map średnich cen transakcyjnych gruntów rolnych niezabudowanych zbywanych z zasobu ANR OT Olsztyn z wykorzystaniem interpolacji metodą IDW, Metody ilościowe w ekonomii, 2, 45 (2016) 355-365.
 
8.
Olenderek T.: Niezawodna metoda wizualizacji ilościowych cech przestrzeni leśnej, Roczniki Geomatyki, 8, 7 (2010) 49-56.
 
9.
Pasławski, J.: Uwagi o klasyfikacji ilościowych form prezentacji kartograficznej, Polski Przegląd Kartograficzny, 37, 2 (2005) 95-100.
 
10.
Pasławski, J.: Wprowadzenie do kartografii i topografii, Nowa Era 2006.
 
11.
Rhind D.W., Taylor D.R.F., Cartography Past, Present and Future, Oxford, Pergamon Press, 1989.
 
12.
Taylor D.R.F, Reflexive Cartography Volume 6, Oxford, Pergamon Press, 2013.
 
13.
Taylor D.R.F, Geographic Information Systems Volume 1, Oxford, Pergamon Press, 2016.
 
eISSN:2450-8594
ISSN:2080-5187
Journals System - logo
Scroll to top