ORIGINAL ARTICLE
Preliminary Analysis of the Aluminiumtimber Composite Beams
 
More details
Hide details
1
Poznan University of Technology, Poznań, Poland
 
2
Poznan University of Technology, Institute of Structural Engineering, Faculty of Civil and Environmental Engineering, Piotrowo st 5, 60-965 Poznan, Poland
 
 
Online publication date: 2018-03-01
 
 
Publication date: 2017-12-20
 
 
Civil and Environmental Engineering Reports 2017;27(4):131-141
 
KEYWORDS
ABSTRACT
This paper presents a new type of composite structures - aluminium-timber beams. These structures have an advantage over other existing composite structures, because they are lighter. However, their application may be limited due to the high price of aluminium alloys. The authors of this article made an attempt to calculate the load-bearing capacity of an aluminium-timber beam.
 
REFERENCES (31)
1.
Abaqus 6.13 Documentation, Abaqus Analysis Users Guide, Abaqus Theory Guide.
 
2.
Ajdukiewicz A., Radomski W.: Trends in the Polish research on highperformance concrete, Cement and Concrete Composites, 24, 2 (2002) 243-251.
 
3.
Biegus A., Lorenc W.: Projektowanie zespolonych konstrukcji stalowobetonowych według PN-EN 1994, in: Konstrukcje zespolone: Jubileuszowa X Konferencja Naukowa, Zielona Góra, 26-27 czerwca 2014, edit. T. Biliński, J. Korentz, Zielona Góra, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego 2014.
 
4.
Biegus A., Lorenc W.: Development of shear connections in steel-concrete composite structures, Civil and Environmental Engineering Reports, 15, 4 (2014) 23-32.
 
5.
Broniewicz M.: Projektowanie oparte na zrównoważonym rozwoju, in: Problemy naukowo badawcze budownictwa, Tom IV: Zrównoważony rozwój w budownictwie, edit. A. Łapko, M. Broniewicz, J. Prusiel, Białystok, Polska Akademia Nauk, Komitet Inżynierii Lądowej i Wodnej, Wydawnictwo Politechniki Białostockiej 2008, s. 185-206.
 
6.
Chena Z., Leia Q., Hea R., Zhanga Z., Chowdhuryb A.: Review on antibacterial biocomposites of structural laminated veneer lumber, Saudi Journal of Biological Sciences, 23, 1 (2016) 142-147.
 
7.
Czarnecki L., Kaproń M., Piasecki M., Wall S.: Budownictwo zrównoważone budownictwem przyszłości, Inżynieria i Budownictwo 68, 1 (2012) 18-21.
 
8.
Dankova J., Mec P., Majstrikova T.: Stiffness analysis of glued connection of the timber-concrete structure, Open Engineering, 6 (2016) 241-249.
 
9.
Denisiewicz A., Kuczma M.: Two-scale modelling of reactive powder concreto, Part I: Representative volume element and solution of the corresponding boundary value problem, Civil and Environmental Engineering Reports, 10 (2013) 41-61.
 
10.
DIN 571:2016-12, Hexagon head wood screws.
 
11.
Gwóźdź M.: Problemy projektowe współczesnych konstrukcji aluminiowych, Czasopismo Techniczne, 104, z. 4-A (2007) 281-286.
 
12.
Hassanieh A., Valipour H.R., Bradford M.A.: Experimental and numerical study of steel-timber composite (STC) beams, Journal of Constructional Steel Research, 122 (2016) 367-378.
 
13.
Hassanieh A., Valipour H.R., Bradford M.A.: Experimental and analytical behaviour of steel-timber composite connections, Construction and Building Materials, 118 (2016), 63-75.
 
14.
Hassanieh A., Valipour H.R., Bradford M.A.: Modelling of steel-timber composite connections: Validation of finite element model and parametric study, Engineering Structures, 138 (2017) 35-49.
 
15.
Jasiczak J., Hajkowski M.: Corrosion susceptible elevations made with aluminium plates working in treatment’s plant environment, Ochrona Przed Korozją, 5, A (2008) 79-85.
 
16.
Karlikowski J., Madaj A., Wołowicki W.: Mostowe konstrukcje zespolone stalowo-betonowe, Warszawa, Wydawnictwo Komunikacji i Łączności 2007.
 
17.
Lam F.: Modern structural wood products, Progress in Structural Engineering and Materials, 3, 3 (2001) 238-245.
 
18.
Lorenc W., Kubica E., Kożuch M.: Testing procedures in evaluation of resistance of innovative shear connection with composite dowels, Archives of Civil and Mechanical Engineering, 10, 3 (2010) 51-63.
 
19.
Łukaszewska E., Johnsson H., Fragiacomo M.: Performance of connections for prefabricated timber-concrete composite floors, Materials and Structures, 41 (2008) 1533-1550.
 
20.
Major M., Major I., Konstrukcje zespolone w budownictwie zrównoważonym. Budownictwo o Zoptymalizowanym Potencjale Energetycznym, 2, 16 (2015) 51-56.
 
21.
Mazzolani F.M., Mandara A.: Modern trends in the use of special metals for the improvement of historical and monumental structures, Engineering Structures, 24, 7 (2002) 843-856.
 
22.
PN-EN 1994-1-1, Projektowanie konstrukcji zespolonych stalowobetonowych. Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków.
 
23.
PN-EN 1995-1-1, Projektowanie konstrukcji drewnianych. Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków.
 
24.
PN-EN 1999-1-1, Projektowanie konstrukcji aluminiowych. Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków.
 
25.
Polus Ł., Szumigała M.: A numerical analysis of the resistance and stiffness of the aluminium and concrete composite beam, Civil and Environmental Engineering Reports, 15, 4 (2014) 109-112.
 
26.
Polus Ł., Szumigała M.: Tests of shear connectors used in aluminiumconcrete composite structures, in: Recent Progress in steel and composite structures, edit. M. Giżejowski, A. Kozłowski, J. Marcinowski, J. Ziółko, CRC Press-Taylor & Francis Group 2016.
 
27.
Rapp P.: Metodyka i przykłady rewaloryzacji konstrukcji drewnianych w obiektach zabytkowych, Wiadomości Konserwatorskie, 43 (2015) 92-108.
 
28.
Schafers M., Werner S.: Investigation on bonding between timber and ultrahigh performance concrete (UHPC), Conctruction and Buiding Materials, 25, 7 (2011) 3078-3088.
 
29.
Szumigała E., Szumigała M., Polus Ł.: A numerical analysis of the resistance and stiffness of the timber and concrete composite beam, Civil and Environmental Engineering Reports, 15, 4 (2014) 139-150.
 
30.
Szumigała M., Polus Ł.: Applications of aluminium and concrete composite structures, Procedia Engineering, 108 (2015) 544-549.
 
31.
Yeoh D., Fragiacomo M., Carradine D.: Fatigue behavior of timber-concrete composite connections and floor beams, Engineering Structure, 56 (2013) 2240-2248.
 
eISSN:2450-8594
ISSN:2080-5187
Journals System - logo
Scroll to top