ORIGINAL ARTICLE
Impact of Fertilisation with Sewage Sludge on the Content of Lead in Salix Viminalis Biomass
 
More details
Hide details
1
University of Zielona Gora, Institute of Environmental Engineering, Zielona Góra, Poland
 
 
Online publication date: 2014-06-26
 
 
Corresponding author
Aleksandra Sieciechowicz   

*Corresponding author: University of Zielona Gora, Institute of Environmental Engineering, Szafrana 15, 65-246 Zielona Góra, Poland; tel. +48683282574
 
 
Civil and Environmental Engineering Reports 2014;12(1):107-117
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Sewage sludge is considered to be high quality fertilizer. Therefore, in Poland, it is used to fertilize energy plants. On the one hand, it allows using large amount of sewage sludge on the other hand it contributes to the production of renewable energy. The study was based on monitoring the plantation of energetic willow Salix viminalis fertilized with sewage sludge from wastewater treatment plant in Sulechow. The aim of the investigation was to study changes of the lead content in different parts collected during a year and analyze the differences in the accumulation of lead in the plants planted at different times. The results of the study showed that the amount of lead content in the biomass willow was not influenced by sewage sludge used as a fertilizer.
 
REFERENCES (19)
1.
Bień J., Bień J., Wystalska K.: Problemy gospodarki osadowej w ochronie środowiska, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa, (1998).
 
2.
Program utylizacji osadu oczyszczalni ścieków w Sulechowie na gruntach przyległych przeznaczonych do zagospodarowania na plantacje wierzby energetycznej, Zakład Ochrony Środowiska i Projektowania Geosan c.c., Warszawa, 2000.
 
3.
Greger M., Landberg T.: Use of willow in phytoextraction, International Journal of Phytoremediation 1, (1999) 115-123.
 
4.
Kalembasa D., Malinowska E., Siewniak M: Wpływ nawożenia na plonowanie wybranych gatunków wierzby krzewiastej, Acta Agrofizyka, 8, 1 (2006), 119-136.
 
5.
Kalembasa S., Symanowicz B., Kalembasa D., Malinowska E.: Możliwości pozyskiwania i przeróbki biomasy z roślin szybko rosnących (energetycznych), Nowe spojrzenie na osady ściekowe - odnawialne źródła energii, Cz.II., Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2003, 358-364.
 
6.
Kalembasa S., Wysokiński A., Cichuta R.: Zawartość metali ciężkich w wierzbie (Salix viminalis) przy zróżnicowanym nawożeniu azotowym, Acta Agrofizyka 13, 2 (2009), 385-392.
 
7.
Kopeć M. Gondek K.: The effect of long-term fertilization on sulphur content in soil and in the mountain meadow sward (Czarny Potok), Rostlinna Vyroba 48, 12 (2002), 525-530.
 
8.
Kostecki J., Myszograj S.: Zawartość metali ciężkich w glebach na plantacji wierzby energetycznej nawożonej osadami ściekowymi, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego 133, 13 (2007), 247-254.
 
9.
Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2014, Warszawa 2010.
 
10.
Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych, Ministerstwo Środowiska, Warszawa 2006.
 
11.
Lazdina D., Lazdins A., Karis Z., Kaposts V.: Effect of sewage sludge fertilization in short-rotation willow plantations, Journal of Environmental Engineering and Landscape Management, 15, 2 (2007), 105-111.
 
12.
Mathe-Gaspar G., Anton A.: Study of phytoremediation by use of willow and rape. Acta Biologica Szegediensis 49, 1-2 (2005), 73-74.
 
13.
Michałowski M., Gołaś J.: Zawartość wybranych metali ciężkich w organach wierzby jako wskaźnik wykorzystania jej w utylizacji osadów ściekowych. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln., 477 (2001), 411-419.
 
14.
Michałowski M., Gołaś J.: Próby ekologicznego zagospodarowania osadów z krakowskich oczyszczalni ścieków, Environmental Engineering, 7, 1 (2002), 79-86.
 
15.
Paluch J., Paruch A., Pulikowski K.: Przyrodnicze wykorzystanie ścieków i osadów. Wrocław, Wydawnictwo Akademii Rolniczej (2006).
 
16.
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 01 sierpnia 2002 roku w sprawie komunalnych osadów ściekowych (Dz.U. Nr 134, poz.1140).
 
17.
Stolarski M.: Wszystko o wierzbie, Czysta Energia, 10 (2003), 32-33.
 
18.
Szczukowski S., Tworkowski J., Stolarski M., Grzelczyk M.: Produktywność roślin wierzby (Salix spp.) i charakterystyka pozyskiwanej biomasy jako paliwa, Zesz. Probl. Post. Nauk Roln., 507 (2005), 495-503.
 
19.
Wielgosz G.: Energetyczne wykorzystanie biomasy wierzbowej (Salix) Krakowska Konferencja Mlodych Uczonych, (2008), 173-179.
 
eISSN:2450-8594
ISSN:2080-5187
Journals System - logo
Scroll to top