ORIGINAL ARTICLE
Ecological and Economic Aspects of the Application of Sewage Sludge in Energetic Plant Plantations - A Swot Analysis
 
More details
Hide details
1
Rzeszow University of Technology, Faculty of Mechanical Engineering and Aeronautics, Department of Materials Forming and Processing, Powstańców Warszawy Av. 8, 35-959 , Rzeszów, Poland
 
2
Rzeszow University of Technology, Rzeszów, Poland
 
 
Online publication date: 2018-03-01
 
 
Publication date: 2017-12-20
 
 
Civil and Environmental Engineering Reports 2017;27(4):157-168
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Sewage sludge management in Poland is a relatively new field of waste management called “in statu nascendi”, the standards of which have not been recognized yet. It also requires the implementation of new solutions in the field of sewage sludge. So far, the most popular method of sewage sludge utilization has been landfill disposal. In line with the restriction placed on landfill waste with a calorific value above 6 MJ/kg introduced on 1 January 2016, agricultural use and thermal methods are particularly applied. Municipal sewage sludge may be successfully used in the cultivation of energetic plant plantations. The aforementioned waste could be treated as an alternative to traditional mineral fertilizers, which in turn might successfully provide valuable nutrients for plants. This paper illustrates the SWOT analysis (Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats) associated with the use of sewage sludge from Świlcza-Kamyszyn WTTP (Podkarpackie Province, Poland) for agricultural purposes. This analysis could be useful in evaluating the utility of sewage sludge in perennial plant plantations in order to determine the appropriate waste management strategies.
 
REFERENCES (18)
1.
Augustynowicz J., Pietkiewicz S., Kalaji M. H., Russel S.: Wpływ nawożenia osadem ściekowym na wybrane parametry biologii gleby oraz wydajności aparatu fotosyntetycznego ślazowca pensylwańskiego (Sida Hermaphrodita (L.) Rusby). Nauka Przyroda Technologie, 6, 4 (2010), 1-11.
 
2.
Faber A., Kuś J., Matyka M.: Uprawa roślin na potrzeby energetyki. Warszawa, PKPP Lewiatan 2009.
 
3.
Gostomczyk K.: Osady ściekowe alternatywą dla nawozów sztucznych w uprawie wierzby. Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk EkonomicznychPolitechniki Koszalińskiej, 18 (2014), 35-46.
 
4.
Grzybek A.: Prognoza wykorzystania odnawialnych źródeł energii w sektorze rolnym na tle przemian. Rozwój energii odnawialnej na Pomorzu Zachodnim. edit. Piotr Lewandowski and Władysław Nowak. Hogben 2004, 211-218.
 
5.
Henclik A., Kulczycka J., Gorazda K., Wzorek Z.: Uwarunkowania gospodarki osadami ściekowymi w Polsce i Niemczech. Inżynieria i Ochrona Środowiska, 17, 2, (2014), 185-197.
 
6.
Jama A.: Wpływ komunalnych osadów ściekowych na plonowanie i rozwój wybranych klonów wierzby krzaczastej (S. viminalis L.). PhD Thesis, Wrocław 2011.
 
7.
Janiszewska D.A.: Potencjał energetyczny upraw wierzby na gruntach marginalnych w Polsce. Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych Politechniki Koszalińskiej, 18 (2014), 47-56.
 
8.
Kacprzak M., Rosikoń K.: The energetic value of selected plants growing on degraded soil fertilized by sewage sludge. Archivum Combustionis, 32, 3-4 (2012), 123-129.
 
9.
Kalembasa D., Malinowska E.: Wpływ dawek osadu ściekowego na plon biomasy trawy Miscanthus sacchariflorus (Maxim. Hack.), zawartość siarki oraz wartość energetyczną. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 533 (2008), 173-179.
 
10.
Lisowski J.: Wpływ nawożenia osadami na plon miskanta (Miscanthus giganteus). Fragmenta Agronomica, 27, 4 (2010), 94-101.
 
11.
Niemiec W., Wójcik M.: Możliwości wykorzystania komunalnych osadów ściekowych w wybranych oczyszczalniach. OW PRz, Zeszyty naukowe Mechanika, 87, 4 (2015), 339-347.
 
12.
Răducanu D., Goldan E., Rati I.V., Olugu S.H.V., Lazar I.: The use of sewage sludge in agriculture: a SWOT analysis. Studii şi Cercetări. Biologie. Universitatea”Vasile Alecsandri” din Bacău, 24, 1 (2015), 18-26.
 
13.
Regulation of the Minister of Environment of February 6, 2015 on municipal sewage sludge (Journal of Laws 2015, item 257).
 
14.
Regulation of the Minister of Economy of July 16, 2015 on Acceptance of Waste for landfill (Journal of Law 2015 item 1277).
 
15.
Rosikon K.: Osady ściekowe w nawożeniu wybranych roślin energetycznych. Inżynieria i Ochrona Środowiska, 17, 2, (2014), 339-348.
 
16.
Stachowicz F., Trzepieciński T., Wójcik M., Masłoń A., Niemiec W., Piech A.: Agricultural utilisation of municipal sludge in willow plantation. E3S Web of Conferences, 10 (2016), 1-6.
 
17.
Szurkowski S., Tworkowski J., Stolarski M.: Wierzba energetyczna. Krakow, Plantpress 2004.
 
18.
Wójcik M., Stachowicz F., Masłoń A.: Techniczne aspekty przyrodniczego stosowania osadów ściekowych. Forum Eksploatatora, 87, 6 (2016), 36-43.
 
eISSN:2450-8594
ISSN:2080-5187
Journals System - logo
Scroll to top