ORIGINAL ARTICLE
Application of Classical Land Surveying Measurement Methods for Determining the Vertical Displacement of Railway Bridges
 
More details
Hide details
1
University of Agriculture in Krakow, Department of Land Surveying, Balicka st 253A, 30-149 Kraków, Poland
 
2
University of Agriculture in Krakow, Kraków, Poland
 
 
Online publication date: 2018-03-01
 
 
Publication date: 2017-12-20
 
 
Civil and Environmental Engineering Reports 2017;27(4):169-183
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The classical measurements of stability of railway bridge, in the context of determining the vertical displacements of the object, consisted on precise leveling of girders and trigonometric leveling of controlled points (fixed into girders' surface). The construction elements, which were measured in two ways, in real terms belonged to the same vertical planes. Altitude measurements of construction were carried out during periodic structural stability tests and during static load tests of bridge by train. The specificity of displacement measurements, the type of measured object and the rail land surveying measurement conditions were determinants to define methodology of altitude measurement. The article presents compatibility of vertical displacements of steel railway bridge, which were developed in two measurement methods. In conclusion, the authors proposed the optimum concept of determining the vertical displacements of girders by using precise and trigonometric leveling (in terms of accuracy, safety and economy of measurement).
 
REFERENCES (26)
1.
Bień J., Banakiewicz A, Rawa P., Zwolski J., Adamcewicz S. 2008a. Badania wschodniej konstrukcji nowego mostu Warszawskiego we Wrocławiu. Wrocławskie dni mostowe: Mosty stalowe. Projektowanie, technologie budowy, badania, utrzymanie. Wrocław. 27-28 listopada 2008.
 
2.
Bień J. Uszkodzenia i diagnostyka obiektów mostowych. Wydawnictwa Komunikacji i Łączności. Warszawa. 2010.
 
3.
Chróścielewski J., Malinowski M., Miśkiewicz M. 2008. Próbne obciążenia mostu przez Wisłę w Puławach. Wrocławskie dni mostowe. Mosty stalowe. Projektowanie, technologie budowy, badania, utrzymanie. Wrocław, 27-28 listopada 2008.
 
4.
Duffy M.A., Hill CH., Whitaker C., Chrzanowski A., Lutes J., Bastin G. 2001. An automated and integrated monitoring program for Diamond Valley Lake in California. Proceedings of the 10th FIG Symposium on Deformation Measurements, 19-22 March 2001, Orange, California USA.
 
5.
Gawronek P. Metodyka badania stabilności obiektów mostowych z zastosowaniem naziemnego skaningu laserowego. Rozprawa doktorska. Uniwersytet Rolniczy w Krakowie. Kraków, 2017.
 
6.
Gocał J., Ortyl Ł., Owerko T., Kuras P., Kocierz R., Ćwiąkała P., Puniach E., Sukta O., Bałut A. Determination of displacements and vibrations of engineering structures using ground-based interferometry. Wydawnictwa AGH. 2013. Kraków.
 
7.
IABSE Symposium Washington DC, Maintenance, Repair and Rehabilitation of Bridges, Vol. 38, 1982.
 
8.
Kamiński W. 2007. Niwelacja trygonometryczna i niwelacja techniczna w wyznaczaniu wysokości punktów. Przegląd geodezyjny. Rok LXXIX. Nr 8.
 
9.
Kamnik R., Kovačič B., Štrukelj A. 2010. Deformation Analysis of bridges in exceptional transports in Slovenia. Promet - Traffic&Transportation, Vol. 22, 2010, No. 1: 15 - 22.
 
10.
Klasztorny M. Dynamika mostów belkowych obciążonych pociągami szybkobieżnymi. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne. Warszawa. 2005.
 
11.
Krysicki W., Bartos J., Dyczka W., Królikowska K., Wasilewski M. Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna w zadaniach. Część II. Statystyka matematyczna. Wydanie IV. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa, 1999.
 
12.
Kużawa M. J., Cruz P. J. S., Bień J. 2008. Analysis and fatigue evaluation of Pinhao bridge in Portugal. Mosty stalowe: projektowanie, technologie budowy, badania, utrzymanie. Seminarium, Wrocław, 27-28 listopada 2008. Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne: 207 - 218.
 
13.
Lazzarini T. Geodezyjne pomiary przemieszczeń budowli i otoczenia. PPKW. Warszawa. 1977.
 
14.
Leica Geosystems AG. General Notice. Digital levels NA2002/NA3003 V3.3. Switzerland. 1997.
 
15.
Łaziński P., Pradelok S. Badanie odbiorcze wieloprzęsłowego wiaduktu kolejowego nasuwanego poprzecznie. Wrocławskie dni mostowe: Obiekty mostowe w infrastrukturze miejskiej. Wrocław. 21 - 22 listopada 2013.
 
16.
Łaziński P., Salamak M., Owerko T. 2015. Próbne obciążenia mostów w Polsce na podstawie wybranych przykładów. VII Ogólnopolska Konferencja Mostowców - Konstrukcja i Wyposażenie Mostów. Wisła, 28 - 29 maja, 2015.
 
17.
Plucińska A., Pluciński E. Probabilistyka. Wydawnictwo Naukowo - Techniczne. Warszawa, 2000.
 
18.
Pradelok S.. Będkowski P. 2007. Naprawa i próbne obciążenie kratowego mostu kolejowego. XXIII Konferencja Naukowo - Techniczna, Szczecin - Międzyzdroje. 23 - 26 maja 2007.
 
19.
Salamak M., Łaziński P., Pradelok S., Będkowski P. 2014. Badania odbiorcze mostów kolejowych pod próbnym obciążeniem dynamicznym - wymagania i praktyka. Konferencja Naukowo-Techniczna INFRASZYN 2014. Projektowanie, budowa i utrzymanie Infrastruktury w transporcie szynowym.
 
20.
Składowski M. 2009. Współczesny monitoring obiektów budowlanych. Przegląd Budowlany. nr 3: 37 - 46.
 
21.
Szadkowski K. 2015. Mosty kolejowe - przegląd inwestycji. Konferencja: Forum budowy i utrzymania obiektów inżynieryjnych Mosty 2015. Wieliczka, 24. czerwca 2015 r.
 
22.
Taylor W. 2013. Iron, Engineering and Architectural History in Crisis: Following the Case of the River Dee Bridge Disaster, 1847. Architectural Histories, 1(1): 23: 1 - 13.
 
23.
Toś C.. Wolski B.. Zielina L. 2010. Zastosowanie tachimetru skanującego w praktyce geodezyjnej. Środowisko. Czasopismo techniczne. Zeszyt 16. 1 - Ś/2010.
 
24.
Zordan T., Briseghella B., Lan Ch. 2011. Parametric and pushover analyses on integral abutment bridge. Engineering Structures 33: 502 - 515.
 
25.
PN-S-10050:1989 Obiekty mostowe - Konstrukcje stalowe - Wymagania i badania.
 
26.
Pomiary przemieszczeń i odkształceń obiektów mostowych metodami geodezyjnymi, Ogólne Specyfikacje Techniczne, GG -00.13.01. Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych. Warszawa. 1998.
 
eISSN:2450-8594
ISSN:2080-5187
Journals System - logo
Scroll to top