ORIGINAL ARTICLE
Analysis of the Impact of Moisture and Biodeterioration on the Assessment of the Technical Condition of Historical Buildings
 
 
More details
Hide details
1
Poznan University of Technology, Faculty of Civil Transport and Engineering, Poland
 
 
Submission date: 2023-06-04
 
 
Final revision date: 2023-05-16
 
 
Acceptance date: 2023-03-08
 
 
Publication date: 2023-06-05
 
 
Civil and Environmental Engineering Reports 2023;33(1):1-16
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
This paper deals with issues related to the diagnosis of dampness and mycological tests in historic buildings. The selection of appropriate diagnostic procedures in the case of historic buildings undergoing modernisation, revitalisation or renovation is an important element of properly conducted works aimed at the preservation of cultural heritage. The article presents the issues of biodeterioration, and the scope of procedures for carrying out expert assessments of historic buildings, with emphasis on the issue of mycological testing. In conclusion, the article states that due to dynamic degradation processes caused by biological corrosion, mycological examinations of buildings containing wooden structures should be obligatory in the building law. It was pointed out that economics repeatedly determines the depth of research and thus the reliability of the analysis results obtained.
 
REFERENCES (20)
1.
Adamowski, J 2010. Problemy zawilgoceń oraz osuszania budynków po powodzi. [Problems of dampness and drying of buildings after a flood] Przegląd Komunalny 7, 55-58.
 
2.
Barnett, HL and Hunter, BB 1999. Illustrated Genera of Imperfect Fungi. APS Presss, The American Phytopathological Society, St. Paul, Minnesota 1999.
 
3.
Drobiec, Ł 2019. Renowacje konstrukcji obiektów zabytkowych. Systematyka, uszkodzenia, naprawa.Tom II [Renovation of the structure of historic buildings. Systematics, damage, repair. Volume II] Archmedia, Warszawa.
 
4.
Frössel, F 2007.Osuszanie murów i renowacja piwnic. [Drying of walls and renovation of Cellary] POLCEN, Warszawa.
 
5.
Grzybowska, I and Bajno, D 2018.Uszkodzenia szkieletowych konstrukcji drewnianych spowodowane korozją biologiczną na przykładzie magazynu suchych pasz objętościowych [Damage to skeletal wooden structures caused by biological corrosion on the example of a dry roughage warehouse] Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej nr 24, 108–113.
 
6.
Hoła,J and Matkowski,Z 2009. Wybrane problemy dotyczące zabezpieczeń przeciwwilgociowych ścian w istniejących obiektach murowanych.[Selected problems concerning anti-moisture protection of walls in existing brick buildings] XXIV Konferencja Naukowo-Techniczna Awarie Budowlane, Szczecin-Miedzyzdroje, Polska, maj 26-29.
 
7.
Jasieńko, J and Matkowski, Z 2003. Zasolenie i zawilgocenie murów ceglanych w obiektach zabytkowych - diagnostyka, metodyka badań, techniki rehabilitacji.[ Salinity and dampness of brick walls in historic buildings - diagnostics, research methodology, rehabilitation techniques] Wiadomości Konserwatorskie 14, 43-48.
 
8.
Janińska, B 1999. Wymagania środowiskowe grzybów pleśniowych występujących w budynkach mieszkalnych. [Environmental requirements of mold fungi found in residential buildings] VII Konferencja Naukowo-Techniczna. Fizyka budowli w teorii i praktyce. 195–202.
 
9.
Ksit, B, Szymczak-Graczyk, A and Nazarewicz, B 2022. Diagnostics and Renovation of Moisture Affected Historic Buildings Civil and Environmental Engineering Reports, vol. 32, no. 1, s. 59-73.
 
10.
Ksit, B, Szymczak-Graczyk, A, Thomas, M and Pilch, R 2022 Implementation of the Results of Experimental Studies with the Use of the Sclerometric Method of Plane Elements in Wooden, Buildings Energies, vol. 15, iss. 18, s. 6660-1-6660-19.
 
11.
Molisz, R 1956. Elektrokinetyczne metody konserwacji zabytków. Ochrona Zabytków 9(34), 133-135.
 
12.
Monczynski, B, Ksit, B and Szymczak-Graczyk, A 2019. Assessment of the effectiveness of secondary horizontal insulation against rising damp performed by chemical injection. IOP Conference Series, Materials Science and Engineering, 471, 052063.
 
13.
Matkowski, Z 2014. Problemy związane z metodyką pomiarów wilgotnościowych ścian murowanych w obiektach zabytkowych, Materiały Budowlane 14-16.
 
14.
Nabrdalik, M and Latała, A.2003.Występowanie grzybów strzępkowych w obiektach budowlanych, Rocznik PZH, 54, NR 1, 119–127.
 
15.
Nowogońska, B 2020. Intensity of damage in the aging process of buildings.Archives of Civil Engineering, 66(2),19–31.
 
16.
Nowogońska, B 2020.Consequences of abandoning renovation: Case study-neglected industrial heritage building. Sustainability, 12(16), 6441.
 
17.
Nowogońska, B and Korentz, J 2020. Value of Technical Wear and Costs of Restoring Performance Characteristics to Residential Buildings.Buildings, 10(1), 1-9.
 
18.
ÖNORM, B 3355:2017 03 01 Trockenlegung von feuchtemMauerwerk. Bauwerksdiagnose, Planungsgrundlagen, [Drainage of damp masonry. Building diagnosis, planning principles] Ausführungen und Überwachung.
 
19.
Piotrowska, M, Żakowska, Z and Bogusławska-Kozłowska, J 2001. Liczba drobnoustrojów jako kryterium stanu zagrzybienia przegród budowlanych [The number of microorganisms as a criterion for the state of fungus infestation of building partitions]. VI Sympozjum PSMB „Ochrona obiektów budowlanych przed korozją biologiczną i ogniem”. Wrocław-Szklarska Poręba 6–8 IX 2001, 101–104.
 
20.
Piontek, M 1999. Atlas grzybów i pleśni, [Atlas of fungi and molds]. Zielona Góra, Wydawnictwo Politechniki Zielonogórskiej.
 
eISSN:2450-8594
ISSN:2080-5187
Journals System - logo
Scroll to top