ORIGINAL ARTICLE
Application Of Steel Bar Bracings In Renovation And Modernization Of Historic Buildings
 
More details
Hide details
1
Cracow University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Kraków, Poland
 
 
Online publication date: 2015-12-30
 
 
Publication date: 2015-12-01
 
 
Civil and Environmental Engineering Reports 2015;19(4):61-70
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The use of steel bracings is possible in all four stages of engineering activities in the renovation and modernization of historic buildings, i. e.: protecting, repairing, strengthening and rebuilding. Steel bracings are auxiliary structural systems, which, due to their relatively small cross-section dimensions and low weight, provide an efficient way to achieve the required resistance and stability of the original historic building structural systems. The steel structure in most cases is the tissue that differs in style and material of genuine tissue which is present in a renewed historic building, but is also often a rational solution acceptable to the conservation and structural point of view.
 
REFERENCES (10)
1.
Mazzolani F. M., Iványi M.: Refurbishment of buildings and bridges, CISM Courses and Lectures No. 435, Springer-Verlag Wien GmbH, 2002.
 
2.
Błyszko J., Nowaczyk S.: Awaria dachu zabytkowego kościoła spowodowana błędami wykonawczymi, XXV Konferencja Naukowo-Techniczna, Międzyzdroje, 24-27 maja 2011.
 
3.
Materiały reklamowe firmy Pracownia Inżynierska Czesław Hodurek, www.pracowniainzynierska.com.
 
4.
Engel P.: Wewnętrzna prowizoryczna konstrukcja usztywniająca elewacje przy pomocy stalowych poziomych belek, Karta nr VII-3, www.constructalia.com.
 
5.
Poradnik Inżyniera i Technika Budowlanego, tom 2 - cz. II i III, PZITB, Arkady, Warszawa, 1969.
 
6.
Ciesielski R., Galias Z., Kamiński J.: Rusztowania dla konserwacji polichromii w prezbiterium Bazyliki Mariackiej w Krakowie, REW-INŻ.’98 - IV Konferencja Techniczna „Inżynieryjne Problemy Odnowy Staromiejskich Zespołów Zabytkowych”, Kraków, 21-23 maja 1998.
 
7.
Kawulok M.: Wzmocnienia tradycyjnych obiektów sakralnych podlegających wpływom eksploatacji górniczych, Czasopismo Techniczne, 2-B/2009.
 
8.
Szczepański P.: Wzmocnienie wieży północnej kolegiaty p.w. św. Marcina w Opatowie, REW-INŻ.’98 - IV Konferencja Techniczna „Inżynieryjne Problemy Odnowy Staromiejskich Zespołów Zabytkowych”, Kraków, 21-23 maja 1998.
 
9.
Pająk Z., Starosolski W., Kubica J., Głąbik J.: Rekonstrukcja uszkodzonej wieży zabytkowego kościoła w Piekarach Śląskich, REW-INŻ.’98 - IV Konferencja Techniczna „Inżynieryjne Problemy Odnowy Staromiejskich Zespołów Zabytkowych”, Kraków, 21-23 maja 1998.
 
10.
Karczmarczyk S., Stępień P. M.: Konserwacja baszty Lubranki na Wawelu, REW-INŻ.’ 2004 - VI Konferencja Naukowo-Techniczna „Inżynieryjne Problemy Odnowy Staromiejskich Zespołów Zabytkowych”, Kraków, 24-26 maja 2004.
 
eISSN:2450-8594
ISSN:2080-5187
Journals System - logo
Scroll to top