ORIGINAL ARTICLE
Renovation and Strengthening of Wooden Beams With CFRP Bands Including the Rheological Effects
 
 
More details
Hide details
1
University of Zielona Gora, Faculty of Building, Architecture and Environmental Engineering, Z. Szafrana st 1, 65-516 Zielona Góra, tel. +48683284788, Poland
 
2
University of Zielona Gora, Faculty of Building, Architecture and Environmental Engineering, Z. Szafrana st 1, 65-516 Zielona Góra, tel. +48683282271, Poland
 
 
Online publication date: 2016-10-21
 
 
Publication date: 2016-09-01
 
 
Civil and Environmental Engineering Reports 2016;22(3):93-102
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The paper presents a work analysis of wooden beams reinforced with glued composite bands from the top and resin inclusions, taking into account the rheology of materials. The paper presents numerical model of the multimaterial beam work including rheological phenomena described by linear equations of viscoelasticity. For the construction of this model one used MES SIMULIA ABAQUS environment in which were prepared its own procedures containing rheological models. The calculation results were compared with the literature data. One has done an analysis of the advisability of the use of CFRP reinforcements bands in terms of rheological phenomena.
 
REFERENCES (6)
1.
Jasieńko J.: Połączenia klejowe w rehabilitacji i wzmacnianiu zginanych belek drewnianych, Wrocław, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej 2002.
 
2.
Jasieńko J., Rapp P., Nowak T.: Numeryczne modelowanie rozkładów odkształceń i naprężeń w belkach z drewna litego wzmocnionych przy użyciu CFRP, w: VII Konferencja Naukowa Drewno i materiały drewnopochodne w konstrukcjach budowlanych, Międzyzdroje 12-13 maja 2006, Szczecin, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Szczecińskiej 2006, 145-152.
 
3.
Kubik J.: Mechanika konstrukcji warstwowych, Opole, TiT 1993.
 
4.
Mirianon F., Fortino S., Toratti T.: A method to model wood by using ABAQUS finite element software, VTT Publications 687, VTT Technical Research Centre of Finland, 2008.
 
5.
Socha T.: Ocena wpływu obciążeń długotrwałych na naprężenia i odkształcenia w drewnianych belkach z wklejonym zbrojeniem kompozytowym, Maszynopis rozprawy doktorskiej, Uniwersytet Zielonogórski 2005.
 
6.
Żaboklicki A.: Wzmacnianie konstrukcji drewnianych zwłaszcza zabytkowych za pomoca kompozytow polimerowych, w: Sympozjum Naukowe Drewno i materiały drewnopochodne w konstrukcjach budowlanych, Międzyzdroje 05-06 września 1996, Szczecin, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Szczecińskiej 1996, 353-360.
 
eISSN:2450-8594
ISSN:2080-5187
Journals System - logo
Scroll to top