ORIGINAL ARTICLE
Indicating Vertical Deviation of Historical Buildings Using Geodetic Methods - Case Study of Brick and Wood Tower in Nowe Miasteczko
 
More details
Hide details
1
University of Zielona Gora, Faculty of Building, Architecture and Environmental Engineering, Z. Szafrana st 1, 65-516 Zielona Góra, tel.+48683282636, Poland
 
 
Online publication date: 2016-10-21
 
 
Publication date: 2016-09-01
 
 
Civil and Environmental Engineering Reports 2016;22(3):127-136
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The article presents the possibilities of applying geodetic methods to determine the vertical deviation of historical buildings. In particular, the results of measurements obtained for a brick and wood Town Hall Tower located in the town of Nowe Miasteczko have been presented. Geodetic measurements of vertical deviation taken before and after carrying out repairs which were aimed at stopping or eliminating the destructive processes of degradation taking place, especially in the wooden part of the tower. During the renovation works, attention was also given to improving the technical condition of the building, which was reflected by the results of the measurements and calculations.
 
REFERENCES (7)
1.
Jagielski A.: Podstawy geodezji inżynieryjnej, Kraków, Wydawnictwo GEODPIS 2012.
 
2.
Jasiak A., Jelonkiewicz H., Wójcik M., Wyczółek I.: Pomiary inżynierskie, Poznań, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej 1999.
 
3.
Geodezja inżynieryjna, tom II, redaktor I. Laudyn, Polskie Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych, Warszawa 1994.
 
4.
Laskowski J., Dankowski M.: Remont wieży ratusza w Nowym Miasteczku, Przegląd Budowlany, 3/2013, 92-94.
 
5.
Sztubecka M.: Monitoring stabilności przestrzennej kamiennych budowli zabytkowych. III Konferencja Naukowo - Techniczna Budownictwo ogólne. Zagadnienia konstrukcyjne, materiałowe i cieplno-wilgotnościowe w budownictwie, Bydgoszcz - Ciechocinek 2003.
 
6.
Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjnokartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie, Dz. U. z 1995 Nr 25, poz. 133.
 
7.
Norma PN-ISO 4463-3:2001 Metody pomiarowe w budownictwie - Tyczenie i pomiar - Wykazy sprawdzające dla realizacji zadań geodezyjnych i usług pomiarowych.
 
eISSN:2450-8594
ISSN:2080-5187
Journals System - logo
Scroll to top