ORIGINAL ARTICLE
Numerical Analysis of Bridge Girder with Composite Dowel Shear Connection
,
 
 
 
More details
Hide details
1
Czestochowa University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Dabrowskiego st 69, 42-201 Czestochowa, Poland
 
 
Online publication date: 2018-03-01
 
 
Publication date: 2017-12-20
 
 
Civil and Environmental Engineering Reports 2017;27(4):55-65
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The work presents a brief description of VFT-WIB® steel-concrete composite beams, examples of composite dowel shear connection shapes are presented. A steel-concrete bridge girder construction solution for the new shape of composite dowel shear connection was proposed. The geometric parameters of the steel section web cutting line are given. For the assumed cross-section dimensions, a numerical model of the girder was made. Numerical analysis was performed, the results of which were compared with the results of the analytical calculations. A program of actions aimed at further optimization of the model is presented.
 
REFERENCES (6)
1.
Biliński T., Kmita J.: Dorobek nauki polskiej w zakresie konstrukcji zespolonych, Zielona Góra, Oficyna wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego 2009.
 
2.
Dudziński W., Pękalski G., Harnatkiewicz P., Kopczyński A., Lorenc W., Kożuch M., Rowiński S.: Study on fatigue cracks in steel-concrete shear connection with composite dowels, Archives of Civil and Mechanical Engineering, 11, 4, (2011) 839-858.
 
3.
Kołakowski T., Kosecki W., Lorenc W., Rabiega J., Seidl G.: Prefabrykowane dźwigary zespolone stalowo-betonowe VFT-WIB do budowy przęseł mostów drogowych i kolejowych, Inżynieria i Budownictwo, nr 7-8, (2011) 379-382.
 
4.
Lorenc W., Kołakowski T., Kosecki W., Seidl G.: Prefabrykowane dźwigary zespolone z innowacyjnym połączeniem stali i betonu, NBI 6 (21) 2008.
 
5.
Lorenc W.: Boundary Approach in Shape Study of Composite Dowel Shear Connector, Archives od Civil and Mechanical Engineering, 9,4 (2009) 55-66.
 
6.
Seidl G., Zanon R., Lorenc W., Franssen J., Fohn T.: Wytyczne do projektowania. Prefabrykowane trwale belki zespolone z innowacyjnym połączeniem ścinanym, Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne 2012.
 
eISSN:2450-8594
ISSN:2080-5187
Journals System - logo
Scroll to top