ORIGINAL ARTICLE
New Insights Into the Genesis of the “Poznań Clays” – Upper Neogene of Poland
 
More details
Hide details
1
Polish Geological Institute – National Research Institute, Marine Geology Branch, Gdańsk, Poland
 
2
Adam Mickiewicz University, Poznań, Poland
 
3
Polish Geological Institute – National Research Institute, , Warszawa, Poland
 
 
Online publication date: 2020-04-18
 
 
Publication date: 2020-03-01
 
 
Civil and Environmental Engineering Reports 2020;30(1):18-32
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The present study focuses on the upper Neogene deposits, called the “Poznań Clays”, that cover more than 75,000 km2 of Poland. They are situated between the first mid- Polish lignite seam and the glaciogenic deposits of the Pleistocene age. Lithostratigraphically, the “Poznań Clays” belong to the uppermost portion of the lignite-bearing Grey Clays Member and the whole Wielkopolska Member (Poznań Formation). The examined fine-grained sediments include mud-rich floodplain deposits with palaeosol remnants and large sandy-muddy or muddy palaeochannel bodies. Therefore, taking into account facies analysis, cross-sectional geometry, and the planform of the palaeochannels, it can be stated that the “Poznań Clays” formed in the environment of a late Neogene anastomosing river.
 
REFERENCES (32)
1.
Areń, B 1957-1964. Atlas geologiczny Polski. Zagadnienia stratygraficznofacjalne. Trzeciorzęd 1:3000000. Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa.
 
2.
Badura, J and Przybylski, B 2004. Evolution of the Late Neogene and Eopleistocene fluvial system in the foreland of the Sudetes Mountains, SW Poland. Annales Societatis Geologorum Poloniae 74, 43-61.
 
3.
Ciuk, E 1970. Schematy litostratygraficzne trzeciorzędu Niżu Polskiego. Kwartalnik Geologiczny 14, 754-771.
 
4.
Ciuk, E and Pożaryska, K 1982. On paleogeography of the Tertiary of the Polish Lowland. Prace Muzeum Ziemi 35, 81-88.
 
5.
Czapowski, G and Kasiński, JR 2002. Facje i warunki depozycji utworów formacji poznańskiej. Przegląd Geologiczny 50, 256-257.
 
6.
Duczmal-Czernikiewicz, A 2013. Evidence of soils and palaeosols in the Poznań Formation (Neogene, Polish Lowlands). Geological Quarterly 57, 189-204.
 
7.
Dyjor, S 1968. Poziomy morskie w obrębie serii iłów poznańskich. Kwartalnik Geologiczny 12, 941-955.
 
8.
Dyjor, S 1970. Seria poznańska w Polsce zachodniej. Kwartalnik Geologiczny 14, 819-835.
 
9.
Friend, PF, Slater, MJ and Williams, RC 1979. Vertical and lateral building of river sandstone bodies, Ebro Basin, Spain. Geological Society of London Journal 136, 39-46.
 
10.
Gibling, MR 2006. Width and thickness of fluvial channel bodies and valley fills in the geological record: a literature compilation and classification. Journal of Sedimentary Research 76, 731-770.
 
11.
Górniak, K, Szydłak, T, Sikora, WS, Gaweł, A, Bahranowski, K and Ratajczak, T 2001. Minerały ilaste w różnobarwnych odmianach skał występujących nad pokładem węgla brunatnego w rejonie Konina. Górnictwo Odkrywkowe 43, 129-139.
 
12.
Kowalska, E 2016. Charakterystyka litofacjalna osadów korytowych w obrębie iłów poznańskich (odkrywka Jóźwin IIB, PAK KWB Konin S.A.). Archiwum Instytutu Geologii UAM, Poznań, 1-73.
 
13.
Kumor, MK 2008. Selected geotechnical problems of expansive clays in the area of Poland. Architecture Civil Engineering Environment 4, 75-92.
 
14.
Lundegard, PD and Samuels, ND 1980. Field classification of fine-grained sedimentary rocks. Journal of Sedimentary Petrology 50, 781-786.
 
15.
Maciaszek, P 2019. Charakterystyka litofacjalna neogeńskich osadów mineralnych w odkrywce Jóźwin IIB (KWB Konin). Archiwum Instytutu Geologii UAM, Poznań 1-104.
 
16.
Maciaszek, P, Chomiak, L, Urbański, P and Widera, M 2019. The “Poznań Clays” in the light of the latest geological research. CGE-2019 – Proceedings of the third International Conference "Challenges in Geotechnical Engineering." September 10th–13th 2019, Zielona Góra, Poland, 19.
 
17.
Maciaszek, P, Chomiak, L, Wachocki, R and Widera, M 2019. The interpretive significance of ripple-derived sedimentary structures within the late Neogene fluvial succession, central Poland. Geologos 25, 1-13.
 
18.
Makaske, B 2001. Anastomosing rivers: a review of their classification, origin and sedimentary products. Earth-Science Reviews 53, 149-196.
 
19.
Piwocki, M, Badura, J and Przybylski, B 2004. Neogen. [W:] Peryt, TM and Piwocki, M (red.). Budowa Geologiczna Polski, t. 1, Stratygrafia, część 3a, Kenozoik – paleogen, neogen. Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa, 71-133.
 
20.
Piwocki, M and Ziembińska-Tworzydło, M 1997. Neogene of the Polish Lowlands – lithostratigraphy and pollen-spore zones. Geological Quarterly 41, 21-40.
 
21.
Superczyńska, M, Józefiak, K and Zbiciak, A 2016. Numerical analysis of diaphragm wall model executed in Poznań clay formation applying selected fem codes. Archives of Civil Engineering 62, 207-224.
 
22.
Troć, M and Sadowska, A 2006. Wiek utworów formacji poznańskiej rejonu Poznania. Przegląd Geologiczny 54, 588-593.
 
23.
Urbański, P and Widera, M 2016. Geologia złóż węgla brunatnego w południowo-zachodniej Wielkopolsce, Przegląd Geologiczny 64, 791-798.
 
24.
Widera, M 2007. Litostratygrafia i paleotektonika kenozoiku podplejstoceńskiego Wielkopolski. Seria Geologia, 18, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.
 
25.
Widera, M 2012. Fluwialna geneza ogniwa wielkopolskiego na podstawie danych z obszaru środkowej Polski. Górnictwo Odkrywkowe 53, 109-118.
 
26.
Widera, M 2013. Sand- and mud-filled fluvial palaeochannels in the Wielkopolska Member of the Neogene Poznań Formation, central Poland. Annales Societatis Geologorum Poloniae 83, 19-28.
 
27.
Widera, M 2014. Lignite cleat studies from the first Middle-Polish (first Lusatian) lignite seam in central Poland. International Journal of Coal Geology 131, 227-238.
 
28.
Widera, M 2018. Tectonic and glaciotectonic deformations in the areas of Polish lignite deposits. Civil and Environmental Engineering Reports 28, 182-193.
 
29.
Widera, M, Chomiak, L and Zieliński, T 2019. Sedimentary facies, processes and paleochannel pattern of an anastomosing river system: an example from the Upper Neogene of Central Poland. Journal of Sedimentary Research 89, 487-507.
 
30.
Widera, M, Kowalska, E and Fortuna, M 2017. A Miocene anastomosing river system in the area of Konin Lignite Mine, central Poland. Annales Societatis Geologorum Poloniae 87, 157-168.
 
31.
Widera, M and Szczurek, M 2014. Złoża antropogeniczne w wielkopolskich odkrywkach węgla brunatnego – stan aktualny. Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 30, 21-38.
 
32.
Wyrwicki, R and Wiewióra, A 1981. Clay minerals of the Upper Miocene sediments in Poland. Bulletin Polish Academy of Science, Earth Sciences 29, 67-71.
 
eISSN:2450-8594
ISSN:2080-5187
Journals System - logo
Scroll to top