ORIGINAL ARTICLE
Monitoring And Strengthening Of Existing Facilities In The Neighbourhood Of In-Fill Building
 
More details
Hide details
1
Building Research Institute, Warsaw University of Technology, Warsaw, Poland
 
 
Online publication date: 2015-12-22
 
 
Publication date: 2015-09-01
 
 
Civil and Environmental Engineering Reports 2015;18(3):121-132
 
KEYWORDS
ABSTRACT
This paper focuses on the following issues: - technical issues regarding the construction of infill buildings and their influence on the old neighbouring buildings,- analysis of the dangers, damages and catastrophes of old traditional buildings,- rules regarding monitoring of the technical conditions of existing old buildings,- settlements of the ground and their influence on the neighbouring buildings,- examples of the ground settlements observed during construction of infill buildings in Warsaw,- examples of strengthenings realized near brick buildings and listed buildings.
 
REFERENCES (11)
1.
Kawecki J.: Uwzględnienie wpływów dynamicznych przy inwestycjach w obszarach zurbanizowanych. V Konferencja Naukowo-Techniczna „Warsztat Pracy Rzeczoznawcy Budowlanego, Kielce 1999 (119-138).
 
2.
Kotlicki W., Wysokiński L.: Zagrożenie awarią budynków usytuowanych w sąsiedztwie głębokich wykopów. XX Konferencja Naukowo-Techniczna „Awarie Budowlane”. Międzyzdroje 2001.
 
3.
Kotlicki W., Wysokiński L.: Ochrona zabudowy w sąsiedztwie głębokich wykopów. Seria: instrukcje, wytyczne, poradniki nr 376/2002, ITB, Warszawa 2002.
 
4.
Michalak H.: Kształtowanie konstrukcyjno - przestrzenne garaży podziemnych na terenach silnie zurbanizowanych. Prace naukowe Politechniki Warszawskiej, seria architektura, zeszyt 2 /2006.
 
5.
Raporty ITB o zagrożeniach, awariach i katastrofach budowlanych od 1962 r. (Temat NK-45, gł. referent L. Runkiewicz) Biblioteka ITB.
 
6.
Rybak Cz., Rybak J.: Zabezpieczenia wykopów i posadowienia obiektów z zastosowaniem technologii jet-grouting. V Konferencja Naukowo-Techniczna „Warsztat Pracy Rzeczoznawcy Budowlanego, Kielce 1999 (203-210).
 
7.
Runkiewicz L., Kowalewski J.: Diagnostyka i wzmocnieniae istniejących budynków przy realizacji „plomb”. V Konferencja Naukowo-Techniczna „Warsztat Pracy Rzeczoznawcy Budowlanego, Kielce 1999 (211-224).
 
8.
Runkiewicz L.: Wzmacnianie konstrukcji żelbetowych. Poradnik. ITB, Warszawa 2011.
 
9.
Siemińska - Lewandowska A.: Głędokie wykopy. Projektowanie i wykonawstwo. Wydawnictwo Komunikacji i Łączności. Warszawa 2010.
 
10.
Szulborski K.: Problemy konstrukcyjne w realizacji inwestycji wznoszonych w zabudowie zwartej. V Konferencja Naukowo-Techniczna „Warsztat Pracy Rzeczoznawcy Budowlanego, Kielce 1999 (277-293).
 
11.
Szulborski K., Michalak H., Woźniak M.: Zabezpieczenia i obserwacje obiektów w sąsiedztwie głębokich wykopów. XXIV Ogólnopolskie Warsztaty Pracy Projektanta Konstrukcji. Wisła 2009 (229-264).
 
eISSN:2450-8594
ISSN:2080-5187
Journals System - logo
Scroll to top