ORIGINAL ARTICLE
Biodeterioration Due to Improper Exploitation of External Facades
 
More details
Hide details
1
University of Zielona Góra, Poland
 
 
Online publication date: 2019-01-03
 
 
Publication date: 2018-09-01
 
 
Civil and Environmental Engineering Reports 2018;28(3):145-154
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Unaesthetic stains and deposits often form on external facades (especially those facing the north) in places where barriers were installed on them. Such places include, for example: fragments of facades in which external window sills were mounted, canopies, downspouts, boxes, advertising billboards, flags holders, lightning conductors, aerials as well as facade steps, and many others. During exploitation, elevations are exposed to water retention. In places were barriers are installed, moisture occurs with greater intensity than in other parts of the facade. Over time, in addition to the aesthetic problem, this results in biodeterioration (biological corrosion), induced by the deposited biological factors. The article presents the issue of placing barriers on external facades, on the example of buildings developed in Zielona Góra.
 
REFERENCES (21)
1.
Clair L.L.S., Seaward M.R.D.: Biodeterioration of Stone Surfaces. Lichens and Biofilms as Weathering Agents of Rocks and Cultural Heritage, Kluwer Academic Publishers 2004.
 
2.
Crispim, C.A., Gaylarde, C.C., Gaylarde, P.M.: Biofilms on church walls in Porto Alegre, RS, Brazil, with special attention to cyanobacteria. International Biodeterioration & Biodegradation. 54 (2004), 121-124.
 
3.
Gaylarde, C.C., Gaylarde, P.M.: A comparative study of the major microbial biomass of biofilms on exteriors of buildings in Europe and Latin America. International Biodeterioration & Biodegradation 55 (2005), 131-139.
 
4.
Gaylarde, C.C., Morton, L.H.G.; Loh, K., Shirakawa, M.A.: Biodeterioration of external architectural paint films - A review. International Biodeterioration & Biodegradation, 3 (2011), 1189-1198.
 
5.
Grochowski P.: Lichenobiota województwa lubuskiego na terenach obszarów Natura 2000, Porosty wokół nas. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim Krajowych, 2015,.
 
6.
Herrera L.K., Videla H.A.: The importance of atmospheric effects on biodeterioration of cultural heritage constructional materials. International Biodeterioration & Biodegradation 54 (2004), 125-134.
 
7.
Hindak F.: Colour atlas of cyanophytes, Publishing House of the Slovak Academy of Science, Bratislava 2008.
 
8.
Karyś, J.: Różnorodne formy korozji biologicznej występujące na elewacjach budynków. Ochrona przed korozją 53, 2 (2010), 38-46.
 
9.
Karyś J., Marszałek K.: Czynniki fizyczne warunkując porażenie budynków przez grzyby i owady w: Ochrona budynków przed korozją biologiczną, redaktor J. Ważny, J. Karyś, Warszawa, Arkady, (2001) 201-218.
 
10.
Karyś J., Richter Ch.: Czynniki biologiczne na elewacjach budynków - przyczyny ich pojawiania się i eliminacja, Ochr. przed Koroz., 46, 10 (A) (2003) 56.
 
11.
Miller A.Z., Sanmartín P. Pereira-Pardo L., Dionísio. A., Saiz-Jimenez C., Prieto B.: Bioreceptivity of building stones: A review. Science of The Total Environment, Volume 426, (2012) 1-12.
 
12.
Piontek M.: Atlas grzyby pleśniowe. Zielona Góra, 1999.
 
13.
Piontek M.; Lechów H.: Deterioracja elewacji zewnętrznych wywołana biofilmem. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, 151 (2013), 79-87.
 
14.
Piontek M., Lechów H.: Aerophytic cyanobacteria as a factor in the biodegradation of technical materials on external building walls, Civil and Environmental Engineering Reports, No. 13, (2014),109-119.
 
15.
Piontek M., Lechów H., Łuszczyńska K.: Existence of mould spores in biofilm on the building fasade of the Institute of Environmental Engineering, University of Zielona Góra, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska, Nr 163 (43), (2016), 39-52.
 
16.
Piontek M., Lechów H., Paradowska E., Nycz M.: Examination of deteriogenic biofilms on building facades with scanning electron microscopy, Civil and Environmental Engineering Reports, No. 20, (2016), 79-88.
 
17.
Piontek M., Marcinowski J., Lechów H.: Biodeteriogenny nalot na figurze Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata w Świebodzinie, Ochrona budynków przed wilgocią, korozją biologiczną i ogniem, Polskie Stowarzyszenie Mykologów Budownictwa, Wrocław, (Monografia;11) (2015), 204-214.
 
18.
Rogiński, J.: Korozja w budownictwie. Katowice WSZOP 2005.
 
19.
Saiz-Jimenez C Biodeterioration: an overview of the state-of-the-art and assessment of future directions. 2003. http://webcache.googleusercont....
 
20.
Samson R.A, Hoekstra E.S., Frisvad J.C.: Introduction to food and airborne fungi. Seventh Ed. Utrecht, Centralbureau voor Schimmercultures (CBS) The Netherlands, 2004.
 
21.
Warscheid, T.; Braams, J.: Biodeterioration of stone: a review. International Biodeterioration & Biodegradation, 46 (2000), 343-368.
 
eISSN:2450-8594
ISSN:2080-5187
Journals System - logo
Scroll to top