ORIGINAL ARTICLE
Design And Construction Problems Connected With Ensuring Even Thermal Insulation Of Single-Layer Walls
 
 
More details
Hide details
1
Wroclaw University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Wroclaw, Poland
 
 
Online publication date: 2015-12-22
 
 
Publication date: 2015-09-01
 
 
Civil and Environmental Engineering Reports 2015;18(3):133-140
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The design of single-layer walls appears to be extremely simple. In the opinion of many designers, the additional insulation of tie beams and balconies continues to solve all problems. However, tests on single-layer walls show that the expressed opinion is not valid. The study quotes the results of tests on single-layer walls with strong signs of freezing. The conducted analysis of the design solution and calculation of the fRsi temperature factor on the internal surface and its comparison with fRsi determined empirically enabled reasons behind failure in the construction of the tested walls to be identified. The study presents problems connected with ensuring uniformity of the temperature field in walls, possibilities for detecting areas susceptible to the development of mold, and protection of partitions from the occurrence of this phenomenon by performing appropriate repair works preceding necessary renovations of the building which takes place after the occurrence of mold on walls and ceilings.
 
REFERENCES (7)
1.
Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. z 2002 r., nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami). Tekst ujednolicony, Murator 1/2014.
 
2.
FOKIN K. F.: Stroitelnaja teplotechnika ograzdajuschich castej zdanij. Strojizdat, Moskwa 1954.
 
3.
NOCKO K.: Wentylacja w budynkach mieszkalnych - wymagania i zagrożenia. IV Warsztaty mykologiczno - budowlane. PSMB, Wrocław - Huta Szklana 2002.
 
4.
STAWISKI B.: Nowoczesna stolarka budowlana a fizyka i mykologia budowy. III Warsztaty Mykoloogiczno - budowlane. PSMB, Wrocław - Huta Szklana 2002.
 
5.
PN-EN ISO 13788 Cieplno - wilgotnościowe właściwości komponentów budowlanych i elementów budynku.
 
6.
MARSZAŁEK K., NOWAK H.: Analiza wpływu mostków cieplnych przegród budowlanych na rozwój grzybów pleśniowych. III Sympozjum PSMB „Ochrona obiektów budowlanych przed korozją biologiczną i ogniem”, Szklarska Poręba 1995.
 
7.
MARSZAŁEK K.: Przestrzenny rozkład dla obszaru Polski wartości czynnika temperaturowego w aspekcie ochrony przegród budowlanych przed rozwojem pleśni. PSMB, Wrocław, Prace Naukowe, Monografie nr 7/2011.
 
eISSN:2450-8594
ISSN:2080-5187
Journals System - logo
Scroll to top