ORIGINAL ARTICLE
Internal Rot Detection with the Use of Low-Frequency Flaw Detector
 
More details
Hide details
1
Opole University of Technology, Department of Mechanical Engineering, Department of Environmental Engineering, Poland
 
 
Online publication date: 2014-12-10
 
 
Civil and Environmental Engineering Reports 2014;13(2):75-85
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The issue of rot detection in standing timber or stocked wood is very important in forest management. Rot flaw detection used for that purpose is represented by invasive and non-invasive devices. Non-invasive devices are very accurate, but due to the cost and complicated operation they have not been applied on a large scale in forest management. Taking into account the practical needs of foresters a prototype of low-frequency flaw was developed. The principle of its operation is based on the difference in acoustic wave propagation in sound wood and wood with rot.
 
REFERENCES (9)
1.
Chômiez E.: Bezinwazyjne metody wykrywania defektów wewnętrznych pni drzew stojących, Leśne Prace Badawcze, 2007/03, 117-121.
 
2.
Dzbeński W., Wiktorski T.: Wykrywanie zgnilizny wewnątrz pni sosnowych drzew żywych za pomocą techniki ultradźwiękowej, monografia, „Technologia drewna - wczoraj i dziś”, SGGW, Warszawa, 2008.
 
3.
Flaum H.: Użytkowanie lasu, Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa, 1987.
 
4.
Gawrońska G.: Wpływ zanieczyszczenia atmosfery na lasy Krainy Karpackiej, Rocznik Ochrony Środowiska, tom 2, 2000, 197-198.
 
5.
Habermehl A. et al.: Zerstörungsfreier Nachweis von Kern-und Wundfäulen im Stamm stehender Bäume mit der Computer - Tomographie, Forstarchiv. 60, 1989, 239-245.
 
6.
Stan uszkodzenia lasów w Polsce w 2007 roku na podstawie badań monitoringowych, Instytut Badawczy Leśnictwa, Biblioteka Monitoringu Środowiska, Sękocin Stary, 2008.
 
7.
Laurow Z., Kubiak M.: Surowiec drzewny, Fundacja Rozwój SGGW Warszawa, 1994, 356-377.
 
8.
Wady Drewna PN 66/D-01000, norma polska, Polski Komitet Normalizacyjny.
 
9.
Weyna S.: Rozpływ energii akustycznych źródeł rzeczywistych, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa, 2005.
 
eISSN:2450-8594
ISSN:2080-5187
Journals System - logo
Scroll to top