ORIGINAL ARTICLE
Concept And Its Implementation During The Reconstruction Of The Church Of Blessed Virgin Mary In Chojna
 
More details
Hide details
1
West Pomeranian University of Technology, Construction and Architecture Department, Szczecin, Poland
 
 
Online publication date: 2015-12-30
 
 
Publication date: 2015-12-01
 
 
Civil and Environmental Engineering Reports 2015;19(4):87-98
 
KEYWORDS
ABSTRACT
St. Mary's parish church in Chojna was erected at the turn of XIV and XVc. in a shape of three aisles, hall church without transept, completed from the west with a single tower and from the east with polygonal presbytery with an ambulatory attached. The convergence of characteristic structural and decorative features with employed ones in medieval churches being attributed to Hinrich Brunsberg's fabric resulted in such a way, that also authorship of St. Mary in Chojna was assigned to this legendary architect and master builder of late Middle Ages period. The church was destroyed by fire during WWII in February 1945 and since then had remained as an open ruin. In 1997 reconstruction procedure of the church was begun under the leadership of the author and it still continues. This text consists of the sum of experiences connected with confronting design ideas and solutions with their executions on the site during construction works.
 
REFERENCES (7)
1.
Architektura gotycka w Polsce, pod red. T. Mroczko i M. Arszyńskiego, Katalog zabytków pod red. A.Włodarka, Warszawa 1995, s.46-47.
 
2.
Gruszecki A., Widawski J.: Ruina jako obiekt turystyczny [w:] Ochrona Zabytków, kwartalnik 2(69)XVIII Warszawa 1965, s.14.
 
3.
Kwilecki S., Płotkowiak M.: Odbudowa kościoła NMP w Chojnie jako przykład koncepcji konserwacji monumentalnej architektury ceglanej [w:] Cegła w architekturze środkowo-wschodniej Europy, pod. red. M. Arszyńskiego i M. Mierzwińskiego, Malbork 2002, s.134-147.
 
4.
Latour S.: W oczach ucznia [w:] Kwartalnik Architektury i Urbanistyki, tom XXXVIII, zeszyt 3-4, Warszawa 1994.
 
5.
Płotkowiak M.: Problemy odbudowy kościoła farnego NMP w Chojnie [w:] Miasto Historia i Współczesność, materiały pokonferencyjne międzynarodowej konferencji naukowej, Szczecin 2001, s.123.
 
6.
Świechowski Z., Architektura granitowa Pomorza Zachodniego w XIIIw., Poznań 1950, s.3-5.
 
7.
Zalewski P., Społeczeństwo obywatelskie i jego rola w ochronie dziedzictwa kulturowego na zachodnim pograniczu Polski-wprowadzenie w problematykę [w:] Społeczeństwo obywatelskie, a ochrona zabytków na pograniczu polsko-niemieckim, pod red.P. Zalewskiego i B.Bielenis-Kopeć, materiały z konferencji naukowej Gubin 31.05-2.06.2012, s.25.
 
eISSN:2450-8594
ISSN:2080-5187
Journals System - logo
Scroll to top