ORIGINAL ARTICLE
Reconstruction of War Damaged Buildings - A Problem that Still Stands. The Case of the National Economy Bank in Warsaw Restored During the Second World War
 
More details
Hide details
1
Polish Academy of Sciences, Warszawa, Poland
 
 
Online publication date: 2017-02-07
 
 
Publication date: 2016-12-01
 
 
Civil and Environmental Engineering Reports 2016;23(4):111-124
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The Polish national historiography remains silent on the reconstruction of damaged towns and cities that was undertaken by the German administration after capturing Poland in September 1939. This paper, on the war-time restoration of the National Economy Bank’s headquarters in Warsaw, is an attempt to at least partially fill the gap. Designed by celebrated architect Rudolf Świerczyński in the late 1920s in accordance with contemporary air raid defence regulations, it was bombed and nevertheless seriously damaged during the September Campaign. Under the German management of the bank, the building was reconstructed and even modernized by commissioned Polish engineers.
 
REFERENCES (7)
1.
Bartoszewski Władysław: Warszawski pierścień śmierci 1939-1944. Warszawa 1970.
 
2.
Bieńkowski Mieczysław: Warunki pracy inżyniera polskiego w czasie okupacji niemieckiej w kraju 1939-1944. Technika i Nauka, No. 46, 1980, p. 46-50.
 
3.
Bryła Stefan (ed.): Podręcznik Inżynierski, Tom IV. Lwów-Warszawa 1936.
 
4.
Danilecki Władysła: Odbudowa gmachu Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie. Inżynieria i Budownictwo, June 1946, pp. 137-141.
 
5.
Lesiakowski, Krzysztof. Hitlerowskie plany przebudowy Sieradza. Dzieje Najnowsze, Vol. 47, Issue 1 (2015), pp. 45-59.
 
6.
Łotysz Sławomir: G mach BGK w Warszawie - przykład odbudowy w warunkach wojennych budynku o szkielecie żelbetowym in Żelbet - wędrówki turystyczne: dziedzictwo techniki dla przyszłości: III międzynarodowe seminarium. Szczecin, Polska, 2007. Szczecin 2007, pp. 158-168.
 
7.
Norwerth Edgar: Gmach Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie. Architektura i Budownictwo, Zeszyt 5, 1929, pp. 161-179.
 
eISSN:2450-8594
ISSN:2080-5187
Journals System - logo
Scroll to top