ORIGINAL ARTICLE
Research on using Mineral Sorbents for A Sorption Process in the Environment Contaminated with Petroleum Substances
 
More details
Hide details
1
Opole University of Technology, Faculty of Mechanical Engineering, Opole, Poland
 
 
Online publication date: 2014-06-26
 
 
Corresponding author
Piotr Marek Pijarowski   

*Opole University of Technology, Faculty of Mechanical Engineering, St. Mikołajczyka 5, 45-271 Opole, Poland; tel.+48774498390
 
 
Civil and Environmental Engineering Reports 2014;12(1):83-93
 
KEYWORDS
ABSTRACT
A research on diatomite sorbents was carried out to investigate their ability to remove hazardous substances from oil spillages. We used two types of sorbents available on the market with differences in material density and particles size of composition. As sorbents we used Ekoterm oil and unleaded petrol 95 coming from refinery PKN Orlen S.A. Two types of sorbents with similar chemical composition but different granulometric composition were used. They are marked as D1 and C1 samples. The fastest absorbent was C1, but D1 sample was the most absorptive.
 
REFERENCES (11)
1.
Harabasz L., Paprot L.: Problemy określania poziomu czyszczenia środowiska gruntowo - wodnego zanieczyszczonego produktami naftowymi na przykładzie zakładu głównego PKN ORLEN S.A., Materiały konferencji naukowo - technicznej Inżynieria Ekologiczna Wysowa Zdrój 2000, Polskie Towarzystwo Inżynierii Ekologicnej Wysowa Zdrój 2000.
 
2.
Renecki J.: Ratownictwo Chemiczno - Ekologiczne, Wydawnictwo Szkoły Aspirantów PSP, Poznań 1998.
 
3.
Wilczyński T.: Sorbenty, podział i kryteria doboru, Czytelnia Centrum Naukowo Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej, Laboratorium Środków Gaśniczych i Sprzętu Podręcznego, Kwartalnik 2006/2.
 
4.
Żabiński W.: Sorbenty Mineralne Polski - praca zbiorowa, red. AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo - Dydaktyczne, Kraków 2008.
 
5.
Rakowska B.: Okrzemki - organizmy, które odniosły sukces, Kosmos Problemy Nauk Biologicznych, Polskie Towarzystwo Przyrodników im. Kopernika, Tom 52, Numer 2 - 3 (259 - 260).
 
6.
Sylwester M, Kukuła M.: Sprawozdanie z I etapu opracowania na temat: „Określanie zastosowania diatomitów w gospodarce narodowej w oparciu o występujące badania w krajowych jednostkach badawczych oraz wybranie zaproponowanie badań aplikacyjnych”, Archiwum „Chemkop”, Kraków 1974.
 
7.
Janas S., Karpisz S.: Korekcja siły wyporu w pomiarach masy, RADWAG Wagi Elektroniczne, Radom kwiecień 2012.
 
8.
Karta Charakterystyki, Olej napędowy grzewczy - Ekoterm Plus, PKN Orlen S.A. 2011.
 
9.
Karta Charakterystyki, Benzyny silnikowe bezołowiowe ES 95, ES 95A, ES 95AE, ES 95E, SUPER PLUS 98E, SUPER PLUS 98AE, VERVA 98, PKN Orlen S.A. 2011.
 
10.
Atta A. M., Brostow W., Datashvili T., El-ghazawy R., Lobland H.E., Hasan Abdul-raheim M., Jose M. Perez Porous polyurethane foams based on recycled poly(ethylene terephthalate) for oil sorption, Research article SCI 2012.
 
11.
Kowarska B., Baron J., Kandefer S., Żukowski W.: Spent Bentonite Sorbent Cleaning Process, Czasopismo Techniczne Technical Transactions Environmental Engeineering, 1-ś/2012.
 
eISSN:2450-8594
ISSN:2080-5187
Journals System - logo
Scroll to top