ORIGINAL ARTICLE
Zabór Palace in the Light of the Latest Discoveries - Interior of the Elevation using Sgraffito Technology
 
More details
Hide details
1
The Regional Office for the Protection of Monuments, Zielona Góra, Poland
 
 
Online publication date: 2017-02-07
 
 
Publication date: 2016-12-01
 
 
Civil and Environmental Engineering Reports 2016;23(4):5-14
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The property in Zabór from the fifteenth century belonged, among others, to families: von Tschammer, von Dyhrn, Montani, von Dünnewald, von Cosel and von Schönaich-Carolath. The testimony of its magnificence is a palace built by Count Johann Heinrich von Dünnewald in the 4th quarter of the seventeenth century, in the type of early baroque French residence, which, after 1745 was expanded in a magnificent baroque residence by Count Friedrich August von Cosel. In 2014 during the renovation of the monument one encountered a mannerist sgraffito, and facades of the old previously unknown buildings, were decorated with it, dating back probably to the early seventeenth century, which sheds a new light on the history of the monument and its construction phases.
 
REFERENCES (9)
1.
Förster A.: Geschichtliches von Dörfen des Grünberger Kreises. Aus den besten vorhandenen Quellen…, Grünberg 1905.
 
2.
Koczorowska M., Kadłubowska-Boruchalska J.: Dokumentacja prac konserwatorskich i restauratorskich dekoracji sgraffitowych na elewacji północnej skrzydła zachodniego pałacu w Zaborze, woj. lubuskie, Warszawa 2014, maszynopis w archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze, sygn.13614.
 
3.
Kowalski St.: Zabytki województwa zielonogórskiego, Zielona Góra 1987.
 
4.
Kowalski St.: Zabytki architektury województwa lubuskiego, Zielona Góra, Zielona Góra 2010.
 
5.
Kuczer J.: Od glorii do upadku. Osadnictwo szlachty tytularnej na Śląsku po wojnie trzydziestoletniej na przykładzie rodziny hrabiów von Dünnewald (1669-1718), Studia Śląskie, 68, (2009) 93-116.
 
6.
Lukas E.: Pałac w Zaborze, Szczecin 1966, m-pis w archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze sygn. 72.
 
7.
Lutsch H.: Verzeichnis der Kunstdenkmäler der Provinz Schlesien, Bd. III, Die Kunstdenkmäler des Reg.-Bezirks Liegnitz, Breslau 1891.
 
8.
Neuling H.: Schlesiens Kirchorte und ihre kirchlichen Stiftungen bis zum Ausgang des Mittelalters, Breslau 1902.
 
9.
Zamki, dwory i pałace województwa lubuskiego, redaktor B. Bielinis-Kopeć, Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Zielonej Górze, Zielona Góra 2008.
 
eISSN:2450-8594
ISSN:2080-5187
Journals System - logo
Scroll to top