ORIGINAL ARTICLE
Water Quality Assessment After Modernization of the Technological System in the Water Treatment Plant in Drzenin (Poland)
 
More details
Hide details
1
University of Zielona Góra, Zielona Góra, Poland
 
 
Online publication date: 2019-12-26
 
 
Publication date: 2019-12-01
 
 
Civil and Environmental Engineering Reports 2019;29(4):257-266
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The article assesses the physical and chemical parameters of drinking water before and after the modernization of the technological system of water treatment station in Drzenin, Poland. The extension and modernization of the existing installation was necessary due to the poor technical condition of the devices, increasing demand for water in recent years and the periodic exceeding of the permissible values of water quality indicators. Analysis of physical and chemical properties of drinking water after the modernization of the system showed the effectiveness of the water purification processes used and the correct selection of the technological line. The obtained water quality parameters were in accordance with the Regulation of the Minister of Health on the quality of water intended for human consumption (Journal of Laws of 2017, item 2294).
 
REFERENCES (14)
1.
Barloková, D and Ilavský, J 2009. Iron and manganese removal from small water resources. Polish Journal of Environmental Studies. 19(6), 1117–1122.
 
2.
Główny Inspektorat Sanitarny 2018. Żelazo w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
 
3.
GUS. Ochrona środowiska w 2018r.
 
4.
Jakubaszek, A and Mossetty, J 2019. Changes to water quality in the water supply network of Zielona Góra. Civil and Environmental Engineering Reports 29, 92–101.
 
5.
Jordanowska, J and Jakubus, M 2014. Evaluation of effectiveness technological process of water purification exemplified on modernized water treatment plant at Otoczna, Civil and Enviromental Engineering Reports, 13 (2): 049-062.
 
6.
Kowal, AL and Świderska-Bróż, M 2009. Oczyszczanie wody. PWN, Warszawa.
 
7.
Krupińska, I 2018. Removal of natural organic matter from groundwater by coagulation using prehydrolysed and non - prehydrolysed coagulants. Desalination and Water Treatment 132, 244-252.
 
8.
Piekarski, J, Piecuch, T and Bartkiewicz, B 2000. Praktyczne aspekty wydłużenia czasu pracy kolumny sorpcyjnej bez wspomagania oraz z wspomaganiem z poprzedzającym złożem filtracyjnym. Rocznik Ochrona Środowiska (Annual Set the Environment Protection). 2, 297–316.
 
9.
Piekarski, J, Piecuch, T and Malatyńska, G 2013. The Equation Describing the Filtration Process with Compressible Sediment Accumulation on a Filter Mesh. Archives of Environmental Protection, Issue 1, DOI: 10.2478/aep2013-0009.
 
10.
Płuciennik-Koropczuk, E and Kumanowska, P 2018. Chemical stability of water in the water supply network - preliminary research. Civil and Environmental Engineering Reports 28, 79–89.
 
11.
Płuciennik-Koropczuk, E, Krupińska, I and Nowogoński, I 2019. Zmiany jakości wody w sieci wodociągowej. In: Innowacje w inżynierii środowiska. Wyd. Polskiej Akademii Nauk, Gdańsk, 163, 97 – 115.
 
12.
Regulation of the Minister of Health on quality requirements for water intended for human consumption, Journal of Laws 2017 item 2294.
 
13.
Skoczko, I, Piekutin, J and Roszczenko, A 2015. Usuwanie z wody związków żelaza i manganu metodą filtracji na wybranych złożach Annual Set The Environment Protection, Rocznik Ochrona Środowiska Volume 17, str 1587-1608.
 
14.
Sozański, MM and Dymaczewski, Z 2002. Wodociągi i Kanalizacja w Polsce. Tradycja i współczesność. Wyd. Polska Fundacja Zasobów Wodnych.
 
eISSN:2450-8594
ISSN:2080-5187
Journals System - logo
Scroll to top