ORIGINAL ARTICLE
Value of Antiquity in the Restoration Process of the Art Nouveau Villa Duelfer in Barlinek/ Wartość Dawności W Procesie Renowacji Secesyjnej Willi Architekta W Barlinku
 
 
More details
Hide details
1
The West Pomeranian University of Technology in Szczecin, Faculty of Civil Engineering and Architecture Department of Architecture and Urban Planning, Institute of the Theory of Architecture History and Monument Restoration, Szczecin, Poland
 
 
Online publication date: 2015-07-29
 
 
Publication date: 2015-06-01
 
 
Civil and Environmental Engineering Reports 2015;17(2):129-136
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The value assigned to time-worn objects and buildings seems crucial to a conservator’s theoretical beliefs. The notion of antiquity is almost imprinted in the structure of the building itself, as well as in the concept of the time that has lapsed since the erection of the building. The head of the restoration project of the 1908 art nouveau Villa Duelfer, in Barlinek, which gradually fell into ruin after the war, presents how, in practice, this idea of antiquity was respected in that project. On the hundredth anniversary of the construction of the villa, the building, commonly referred to as the ‘Pałacyk Cebulowy‘, has lived to see its revival by sustaining its primary residential function, its architectural form and its historic values, in an urban context.
 
REFERENCES (3)
1.
Dülfer Martin, W kręgu secesji monachijskiej, Wyd. Międzynarodowe Centrum Kultury, Kraków 2002, ISBN: 83-85739-85-8.
 
2.
Riegl Alois, Der moderne Denkmalkultus. Sein Wesen und seine Entstehung, Braunmüller, Wien - Leipzig 1903; (wydanie polskie: Riegl Alois, Nowoczesny kult zabytków. Jego istota i powstanie, (tłum. R. Kasperowicz) [w:] Alois Riegl, Georg Dehio i kult zabytków, przekład i wstęp Ryszard Kasperowicz, Wyd. 2 popr., Oficyna Wydawnicza "Mówią wieki", Warszawa 2006. ISBN 83-86156-27-9.
 
3.
Rutyna Halina (z zespołem „Art-Dom” Studio Galeria), Inwentaryzacja architektoniczna i projekt remontu konserwatorskiego - przebudowa i rozbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego (Willi Duelfera), Szczecin 2008.
 
eISSN:2450-8594
ISSN:2080-5187
Journals System - logo
Scroll to top