ORIGINAL ARTICLE
Revaluation Of Wrocław Public Use Buildings In Years 2005 - 2013
 
 
More details
Hide details
1
Wrocław University of Technology, Faculty of Architecture, Wrocław, Poland
 
 
Online publication date: 2015-12-22
 
 
Publication date: 2015-09-01
 
 
Civil and Environmental Engineering Reports 2015;18(3):75-84
 
KEYWORDS
ABSTRACT
In the years 2005-2013 in Wroclaw, there was commissioned to use hundreds of public buildings, including fifty revalued monuments These were: offices, museums, theatres, science and education facilities, as well as commercial buildings: banks, department stores, office buildings and hotels. The success of these projects was the merit of Wroclaw scientists who nurtured these outstanding works of architecture and convince the public to the fact that they stand for works which cannot be missed. The merit of architects and conservators was professionally prepared projects and effective supervision of investment, making the implementation of technical and program objectives not colliding with protection of historic material of the objects.
 
REFERENCES (11)
1.
Architektura Wrocławia, t. 4, Gmach, redaktor J. Rozpędowski, Wrocław, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 1998.
 
3.
Hochhäuser für Breslau 1919—1932, redaktor J. Ilkosz, B. Störtkuhl, Aschenbeck & Holstein Verlag, Delmenhorst 1997.
 
4.
Kirschke P.: Rewitalizacja historycznego centrum Wrocławia, w: Deklinacja odnowy miast: z dyskusji nad rewitalizacją w Polsce, redaktor K. Derejski [i in.]. Poznań, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2012, 153-167.
 
5.
Kirschke K., Kirschke P.: Studium historyczno-urbanistyczno-konserwatorskie wraz z wytycznymi konserwatorskimi dla zespołu urbanistycznego Stare Podwale, w Obrębie Stare Miasto we Wrocławiu. Maszynopis w archiwum Biura Rozwoju Wrocławia. Wrocław 2002.
 
6.
Kirschke K., Kirschke P.: Wartościowanie w decyzjach architektonicznych na przykładzie rewitalizacji wrocławskich obiektów użyteczności publicznej, w: Wartościowanie zabytków architektury, redaktor B. Szmygin, Warszawa, ICOMOS 2013, 100—111.
 
7.
Kirschke P.: Wrocławskie zabytkowe obiekty komercyjne, których funkcja przestała się sprawdzać, w: Wartość funkcji w obiektach zabytkowych, redaktor B. Szmygin, Warszawa, ICOMOS 2014, 137-154.
 
8.
Leksykon architektury Wrocławia, redaktor R. Eysymontt [i in.], Wydawnictwo Via Nova, Wrocław 2011.
 
9.
Maćków Z. Piątek G.: Dom towarowy Renoma we Wrocławiu, Architektura Murator, 178,79, (2009), 32-43.
 
10.
No Excuse: Re-use!, Faculty of Architecture and the Built Environment Delft 2014.
 
11.
Zelent R. Kirschke K. Kirschke P. [i in.].: Dworzec główny PKP we Wrocławiu, Architektura Murator, 216, 9, (2012), 38-60.
 
eISSN:2450-8594
ISSN:2080-5187
Journals System - logo
Scroll to top