ORIGINAL ARTICLE
The Use of the Image Analysis Method for the Segregation of Shredded Waste in An Air Classifier
,
 
 
 
More details
Hide details
1
Opole University of Technology, Faculty of Mechanical Engineering, Department of Environmental Engineering, Opole, Poland
 
 
Online publication date: 2014-12-10
 
 
Corresponding author
Irmina Zagaj   

* Opole University of Technology, Faculty of Mechanical Engineering, Department of Environmental Engineering, ul. St. Mikołajczyka 5, 45-271 Opole, Poland; tel. +48774498390
 
 
Civil and Environmental Engineering Reports 2014;13(2):97-107
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Segregation of shredded waste is one of the technologies of waste management, along with issues related to manual segregation, while nowadays it starts to be associated with pneumatic classification. This paper discusses the use of an air classifier and image analysis techniques for the purposes of evaluation of segregation of shredded waste. This type of air classifier plays an important role due to the efficiency of the device and the characteristics of segregation. The authors report the results of research into image analysis of segregation of shredded waste on the basis of the use of image analysis.
 
REFERENCES (12)
1.
Bieńkowski G.: Zastosowanie cyfrowej anemometrii obrazowej do wyznaczania pól prędkości, Praca dyplomowa magisterska, Politechnika Warszawska, Płock 1999.
 
2.
Byung-Hwan Chu: Experimental investigation of particle segregation in Hopper discharge 2008.
 
3.
Grant I.: Selected papers on particie image velocimetry, SPIE Milestone Series MS 99, SPIE Optical Engineering Press, Waszyngton 1994.
 
4.
Jain NF., Ottino J. M., Lueptow R. M.: Regimes of segregation and mixing in Regimes of segregation and mixing in combined size and density granular systems, An experimental study, Granular Matter, 7, (2005) 69-81.
 
5.
Shapiro M., Galperin V.: Air Classification of Solid Particles: a Review, Israel: Chemical Engineering and Processing, 44, (2004) 279-285.
 
6.
Smith S. W.: Digital signal processing. A practical guide for engineers and scientists, Elsevier Science, Burlington 2003.
 
7.
Swartzbaugh J. T., Duvall D. S., Diaz L. F., Savage G. M.: Recycling Equipment and Technology for Municipal Solid Waste, Noyes, William Andrew Publishing 1993.
 
8.
Tadeusiewicz R., Korohoda P.: Komputerowa analiza i przetwarzanie obrazów, Wydawnictwo Fundacji Postępu Telekomunikacji, Kraków 1997.
 
9.
Tchobanoglous G., Kreith F.: Handbook of Solid Waste Management, New York, McGraw-Hill 2003.
 
10.
Wodziński P.: Elementy składowe linii technologicznych do segregacji odpadów bytowych, Ogólnopolska Konferencja Naukowa Kompleksowe i Szczegółowe Problemy Inżynierii Środowiska, Darłówko 2007.
 
11.
Wodziński P.: Metody segregacji odpadów komunalnych, Zeszyty Naukowe, Politechnika Koszalińska, Inżynieria Środowiska, Nr 22, 2005.
 
12.
Zając D., Ulbrich R.: Nieinwazyjne metody badań przepływów dwufazowych gaz-ciecz, Studia i monografie, z. 174, Politechnika Opolska, Opole 2005.
 
eISSN:2450-8594
ISSN:2080-5187
Journals System - logo
Scroll to top