ORIGINAL ARTICLE
The Role and Effectiveness of the MBT Installation in Poland Based on Selected Examples
 
More details
Hide details
1
Warsaw University of Technology, Warsaw, Poland
 
 
Online publication date: 2019-10-30
 
 
Publication date: 2019-06-01
 
 
Civil and Environmental Engineering Reports 2019;29(2):1-12
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The paper presents examples of installations for the mechanical and biological treatment of municipal waste in Poland. Each of the presented installations is defined as a regional municipal waste treatment installation (RIPOK). Their technological solutions and work efficiency have been compared in this study. In addition, the loss of waste mass as a result of processes occurring in the biological part of individual installations was calculated in the research. The paper refers to the National Waste Management Plan (KPGO 2022) regarding the circular economy. As intended by the circular economy, MBP installations will be transformed into installations that will treat selectively collected municipal waste and become Regional Recycling Centers (RCR).
 
REFERENCES (12)
1.
The balance of waste at Waste Management Plant in Kobierniki [Bilans odpadów z Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Kobiernikach]; 2016.
 
2.
The balance of waste at Waste Management Plant in Stary Las [Bilans odpadów z Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Starym Lesie]; 2016.
 
3.
The balance of waste at Waste Management Plant in Poświętne [Bilans odpadów z Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Poświętnem]; 2016.
 
4.
Jędrczak, A 2008. Biological waste treatment [Biologiczne przetwarzanie odpadów komunalnych]. Warsaw: PWN Publisher.
 
5.
Kułak J 2017. Droga od MBP do RCR na podstawie doświadczeń RIPOK Adamki. X Jubileuszowa Konferencja Mechaniczno-biologiczne przetwarzanie odpadów. Koniec MBP? I co dalej?.
 
6.
Marshall of Mazowieckie Voivodeship 2016, Decision No. 58/16/PZ.Z for the Waste Management Plant in Poświętne.
 
7.
Marshall of Mazowieckie Voivodeship 2016, Decision No. 99/16/PZ.Z for the Waste Management Plant in Kobierniki.
 
8.
Marshall of Pomorskie Voivodeship 2014, Decision No. DROŚ-SO.7222.46.2014.ES.
 
9.
Marshall of Pomorskie Voivodeship 2014, Decision No. DROŚ-SO.7222.37.2016.Ał.
 
10.
Mechanical-Biological-Treatment: A guide for decision makers processes; 2005.
 
11.
Resolution No. 88 of the Council of Ministers of 1 July 2016 on the National Waste Management Plan 2022, (Monitor Polski No. 88, item 784) (2016) [Uchwała Nr 88 Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2016 r. w sprawie Krajowego planu gospodarki odpadami 2022; 2016. M.P. Nr 88, poz. 784].
 
12.
Wiśniewska, M and Lelicińska-Serafin, K 2017. Biological waste treatment in Municipal Services Company in Płońsk based on the waste collected in Bodzanów commune [Biologiczne przetwarzanie odpadów komunalnych w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej w Płońsku na przykładzie odpadów odebranych z obszaru gminy Bodzanów. In: Skoczko, I, Gładyczewska-Fiedorczuk, K, Weremijewicz, K, Witkowska, A (ed) Environmental Engineering with a Young Eye. Eco-energy [Inżynieria Środowiska – Młodym Okiem. Ekoenergetyka], Białystok: Publishing House of the Białystok University of Technology, p. 90-101.
 
eISSN:2450-8594
ISSN:2080-5187
Journals System - logo
Scroll to top