ORIGINAL ARTICLE
Characteristics of Water Consumption in Cho-Cianów, Parchów and Pogorzeliska, Lower Silesia Province
 
More details
Hide details
1
University of Zielona Gora, Zielona Góra, Poland
 
 
Online publication date: 2019-10-30
 
 
Publication date: 2019-06-01
 
 
Civil and Environmental Engineering Reports 2019;29(2):13-21
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Water consumption is an amount characteristic to individual water sup-ply systems. It is described by values of the unitary consumption of water and unevenness coefficients. An analysis of consumption for the years 2009-2016 in two systems which are diverse in terms of the number of supplied recipients as well as the intended water use is presented. The values of unitary consumption indices as well as hourly and daily irregularity of consumption were calculated, and factors influencing the irregularity of consumption in different time frames indicated. Conclusions regarding the amount and irregularity of consumption were drawn and compared with guidelines and other analysed systems.
 
REFERENCES (14)
1.
Bajer, J and Iwanejko, R 2014. Dynamics of Changes in the Unitary Consumption of Water in Selected Cities of Southern Poland (Dynamika zmian jednostkowego zużycia wody w wybranych miastach Polski południowej). Instal – teoria i praktyka w instalacjach 4, 64-68.
 
2.
Bergel, T 2013. Water Consumption in Rural and Urban-Rural Water Supply Systems in Poland (Zużycie wody w wiejskich i miejsko-wiejskich wodociągach w Polsce). Gaz, Woda i Technika Sanitarna 2, 99-101.
 
3.
Bugajski, P and Kaczor, G 2007. Structure of Water Consumption by Users of the Water Supply System in Drwinia County (Struktura zużycia wody przez użytkowników wodociągu w gminie Drwinia). Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich 2, 81-88.
 
4.
Effects of Water Age on Distribution System Water Quality 2002. U. S. Environmental Protection Agency.
 
5.
Guidelines for Programming the Water Demand and the Amount of Waste Water in Urban Settlement Units (Wytyczne do programowania zapotrzebowania wody i ilości ścieków w miejskich jednostkach osadniczych) 1991. Warszawa: Instytut Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej.
 
6.
Heidrich, Z and Jędrzejkiewicz, J 2007. Analysis of Water Consumption in Polish Cities in the Years 1995-2005 (Analiza zużycia wody w miastach polskich w latach 1995-2005). Ochrona Środowiska 4, 29-34.
 
7.
Kłoss-Trębaczkiewicz, H and Osuch-Pajdzińska, E 2006. Analysis of Tendencies of Changes in Water Consumption in Polish Cities (Analiza tendencji zmian zużycia wodyw miastach polskich). Ochrona Środowiska 4, 63-67.
 
8.
Mikołajczyk, M 2012. Analysis of Unitary Water Consumption Indices in Households under Urban and Rural Conditions (Analiza jednostkowych wskaźników zużycia wody w gospodarstwach domowych w warunkach miejskich i wiejskich). Instal – teoria i praktyka w instalacjach 2, 47-49.
 
9.
Nowogoński, I and Ogiołda, E 2017. Modelling Parameters Characterizing selected Water Supply Systems in Lower Silesia Province (Modelowanie parametrów wybranych systemów zaopatrzenia w wodę w województwie dolnośląskim). Civil and Environmental Engineering Reports 27(4), 67-75.
 
10.
Ogiołda, E and Kozaczek, M 2013. Characteristics of Water Consumption in Water Supply Systems in “Wilków” and “Borek” in Głogów Commune (Charakterystyka zużycia wody w systemach wodociągowych „Wilków” i „ Borek” w gminie Głogów). Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Seria: Inżynieria Środowiska 32, 69-77.
 
11.
Ordinance of the Minister of Infrastructure of 14.01.2002 on Determining the Average Water Consumption Standards (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 14.01.2002r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody) Dz. U. z dn. 31.01.2002r.
 
12.
Pasela, R and Gorączko, M 2013. Analysis of Selected Factors Determining Water Consumption in Multi-Family Buildings (Analiza wybranych czynników kształtujących zużycie wody w budynkach wielorodzinnych). Rocznik Ochrona Środowiska 15, 1658-1672.
 
13.
Pasela, R and Klugiewicz, J 2006. Structure of Water Consumption in the Biggest Cities of Kujawsko-Pomorskie Province (Struktura zużycia wody w największych Miastach woj. kujawsko – pomorskiego). Instal 1, 49-52.
 
14.
Żuchowicki, A and Kuczyński, W 2009. Comparative Analysis of Changes in Water Demands Accounting for the Means of Supplying it to Consumers (Analiza porównawcza zmian w rozbiorach wody z uwzględnieniem sposobu jej dostarczania do odbiorców). Środkowo – Pomorskie Towarzystwo Naukowe Ochrony Środowiska 11, 781 – 786.
 
eISSN:2450-8594
ISSN:2080-5187
Journals System - logo
Scroll to top