ORIGINAL ARTICLE
The Problem of Moisture Content in Historical Buildings Based on a Classicist Tenement House at 14A, Śląska Street in Gubin
 
More details
Hide details
1
University of Zielona Góra, Poland
 
 
Online publication date: 2020-08-20
 
 
Publication date: 2020-06-01
 
 
Civil and Environmental Engineering Reports 2020;30(2):80-91
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Diagnostics and mitigation of excessive moisture effects are some of the most frequent problems in historical buildings. In this article, an attempt was made to measure the moisture content of construction elements in the historical tenement house in Gubin. It is the largest town in the Krosno Poviat, in the area of the Lubuskie Voivodeship. The town suffered from military actions during World War II whereby approximately 90% of its urban development was destroyed. The tenement house at 14A, Śląska Street is one of the more well-preserved buildings, made in the classicist style with characteristic historical features. The whole history of the building is unknown but there are freemasonry symbols on the elevation, and probably the Military Police had its headquarters there after 1945.
 
REFERENCES (12)
1.
Adamowski, J 2005. Metodyka badań zawilgoconych murów w obiektach zabytkowych. In: Szmygin, B (ed) Postęp i nowoczesność w renowacji zabytków, Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej.
 
2.
Alsabry, A 2011. Transport wilgoci w przegrodach budowlanych z materiałów kapilarno-porowatych. Zielona Góra, Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego.
 
3.
Czupajjło, J 2011. Woda i zawilgocenie jako istotna przyczyna destrukcji obiektów budowlanych. 25th Scientific and Technical Conference on Structural Failures, Material Aspects of Construction Failures and Repairs, conference materials, Międzyzdroje, Poland, May 2011, 1064-1072.
 
4.
Drozd, W and Leśniak, A 2018. Ecological wall systems as an element of sustainable development—cost issues. Sustainability 10 (7), 2234.
 
5.
Jasieńko, J and Matkowski, Z 2003. Zasolenie i zawilgocenie murów ceglanych w obiektach zabytkowych – diagnostyka, metodyka badań, techniki rehabilitacji. Wiadomości Konserwatorskie 14, 43-48.
 
6.
Michalak, B and Michalak, P 2016. Wilgoć w obiektach budowlanych. III Ogólnokrajowa Konferencja Naukowa Młodzi Naukowcy-Badania i Rozwój, Poznań, Poland, April 2016, 89-95.
 
7.
Mrówczyńska, M and Gibowski, S 2016. Indicating vertical deviation of historical buildings using geodetic methods - case study of brick and wood tower in Nowe Miasteczko. CEER 22, 127-135.
 
8.
Trochonowicz, M 2010. Wilgoć w obiektach budowlanych. Problematyka badań wilgotnościowych. Architektura i Budownictwo 7, 131-144.
 
9.
Woźniacki, W 2003. Metody osuszania i izolacji. Renowacje i zabytki 3, 112-117.
 
10.
Wójcik, R, 2006. Hydrofobizacja i uszczelnianie przegród murowych metodą iniekcji termicznej. Olsztyn, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski.
 
11.
PN-EN ISO 12570:2002 Hygrothermal performance of building materials and products — Determination of moisture content by drying at elevated temperature.
 
12.
PN-B/82-02020 Thermal protection of buildings.
 
eISSN:2450-8594
ISSN:2080-5187
Journals System - logo
Scroll to top