ORIGINAL ARTICLE
The Influence of Technical Infrastructure on the Roundabout Areas Development
 
More details
Hide details
1
Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra, Poland
 
 
Online publication date: 2017-02-07
 
 
Publication date: 2016-12-01
 
 
Civil and Environmental Engineering Reports 2016;23(4):89-102
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The article presents the analysis of roundabouts design aspects including the location of underground and overground infrastructure. Authors also undertake an attempt to assess the existing situation with planning conditions. Many differences depended on the roundabout size, location, surroundings, natural conditions, landform technology used were noted. Roundabouts design should include both the natural arrangements and art installations, increasing the area of urban green areas in parallel using the area as a place for works of art exposure. For Zielona Góra urban area this is of particular importance because of the multitude of roundabouts and their good position in the city structure.
 
REFERENCES (22)
1.
Burns T., Dolan L.M.J., Whelan P.M., Nairn R., Murphy P.: A Guide to Landscape Treatments for National Road Schemes in Ireland, electronic document http://www.nra.ie/Publications....
 
2.
Cielecki A.: Projektowanie i funkcjonowanie rond w Poslce - studium przypadków, in: Projektowanie rond. Doświadczenia i nowe tendencje, red. Żurowska J. PiT, Kraków 2010, 93-104.
 
3.
Construction drawings - Landscape drawing practice (ISO 11091:1994).
 
4.
Greinert A., Fruzińska R., Kostecki J., 2013: Urban soils in Zielona Góra. Technogenic soils of Poland ed. by P. Charzyński, P. Hulisz, R. Bednarek. Toruń, Polish Society of Soil Science, p. 31-54.
 
5.
Greinert A., Drozdek M.E. (red.), 2015. „ Zielona” Zielona Góra -Strategia rozwoju terenów zieleni w mieście Zielona Góra; Wyd. IIŚ WBAIŚ, UZ, p. 1247.
 
6.
Heidt V., Neef M.: Benefits of urban green space for improving climat, in: Ecology, planning, and management of urban forests: international perspectives, Carreiro M.M, Song Y-C., Wu J, red. Springer, 2008, 84-96.
 
7.
Kostecki J., Owoc E.: Sieci przesyłowe w krajobrazie miejskim, Zeszyty naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego Seria Inżynieria Środowiska, 142 (22), OWUZ, Zielona Góra 2011.
 
8.
Lay M.G.: Handbook of Road Technology, Spon Pres, Nowy Jork 2009.
 
9.
McKinney, M.L., 2008: Effects of urbanization on species richness: A review of plants and animals, Urban Ecosyst (2008) 11 (2): p 161–176. doi:10.1007/s11252-007-0045-4.
 
10.
Miętus M., Ustrnul Z., Marosz M., Owczarek M., Biernacik D., Czekierda D., Kilar P., Czernecki B.: Biuletyn monitoringu klimatu Polski, IMGW, Warszawa 2010.
 
11.
Rupprecht C.D.D., Byrne J.A., 2014: Informal Urban Green-Space: Comparison of Quantity and Characteristics in Brisbane, Australia and Sapporo, Japan. PLoS ONE 9(6): e99784. doi:10.1371/journal. pone.0099784.
 
12.
Rocznik statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej, Zakłady Wydawnictw Statystycznych, Warszawa 2010.
 
13.
Rocznik Statystyczny Województwa Lubuskiego, US, Zielona Góra 2010.
 
14.
Schurr K.S., Abos-Sanchez J.: Effects of Central Island Landscaping Treatments at Single-Lane Roundabouts, Nebraska 2005, electronic document http://www.ne-ltap.unl.edu/ndo..., access 20.09.2011.
 
15.
Skórkowska A.: Rondo jako element krajobrazu miasta, electronic document http://www.zszp.pl/?id=28&nid=....
 
16.
Szczecińska A.: Błędy w projektowaniu i zagospodarowaniu terenów zieleni miejskiej, in: Zieleń miast i wsi. Współczesna i zabytkowa, red. Drozdek M.E. Prymasowskie Wydawnictwo Gaudentinum, Gniezno 2009.
 
17.
Szling Z., Pacześniak E.: Odwodnienia budowli komunikacyjnych, OWPW, Wrocław 2004.
 
18.
Tollazzi T., Mauro R., Guerrieri M., Rencelj M., 2016: Comparative analysis of four new alternative types of roundabouts: “Turbo”, “Flower”, “Target” and “Four-Flyover” Roundabout, Periodica Polytechnica Civil Engineering, 60(1), pp. 51–60, DOI: 10.3311/PPci.7468.
 
19.
Tracz M., Chodur J., Gaca S., Kieć M., Nosek M., Sonnenberg W., Tracz w.: Wytyczne projektowania skrzyżowań drogowych. Część II Ronda, GDDP, Warszawa 2001.
 
20.
Tracz M.: Ronda w Polsce -stan wiedzy i praktyka, in: Projektowanie rond. Doświadczenia i nowe tendencje, red. Żurowska J. PiT, Kraków 2010, 93-104.
 
21.
Zalewski A.: Rondo jako zagadnienie urbanistyczne, in: Projektowanie rond. Doświadczenia i nowe tendencje, red. Żurowska J. PiT, Kraków 2010, 93-104.
 
22.
www.maps.google.pl.
 
eISSN:2450-8594
ISSN:2080-5187
Journals System - logo
Scroll to top