ORIGINAL ARTICLE
Technical and Technological Analysis of Individual Wastewater Treatment Systems
 
More details
Hide details
1
University of Zielona Gora, Institute of Environmental Engineering, Szafrana st 15, 65-246, Zielona Góra, Poland
 
2
University of Zielona Gora, Zielona Góra, Poland
 
 
Online publication date: 2018-07-10
 
 
Publication date: 2018-03-01
 
 
Civil and Environmental Engineering Reports 2018;28(1):87-99
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The article characterises most frequently selected by investors individual mechanical and biological sewage treatment systems. On the basis of gathered information and technical documentation, technical and technological analysis of the devices was conducted. Assess factors include technology, structure, workflow, control, exploitation conditions, and sewage treatment system effectiveness. On the basis of conducted analysis, limited possibility of using activated sludge wastewater treatment in a flow system was established due to the difficulty of stabilizing the whole system. An optimal solution for individual wastewater treatment system are solutions of activated sludge technology in SBR system and hybrid technologies.
 
REFERENCES (12)
1.
Błażejewski R., Opinia o przydomowych oczyszczalniach ścieków z osadem czynnym. Akademia Rolnicza, Poznań (2003).
 
2.
Dokumentacja techniczno-ruchowa oczyszczalni biologicznych typu: Actibloc 0,9; Bio-Duo 0,9, MBBR PRO6, Solido-35 II, NV-2, Biotic, BioDisc, BioFicient, STM Aquamatic, Biorock, SBR Primo, VH, Bioekocent, One2Clean, Bio-Hybryda, Micro-Step, Bio Duo-Hybryda, Bio-Hero.
 
3.
GUS 2017: Infrastruktura komunalna w 2016r.
 
4.
Heidrich Z., Kalenik M., Podedworna J., Stańko G., Sanitacja wsi, Wydawnictwo Seidel-Przywecki, Warszawa (2008), ss. 373.
 
5.
Heindrich Z. i in., Leksykon Przydomowych oczyszczalni ścieków, Wydawnictwo Seidel-Przywecki, Warszawa (2013), ss. 184.
 
6.
Jakubaszek A., Sadecka Z., The effectiveness of organic pollutants removal in constructed wetland with horizontal sub-surface flow. Civil and Environmental Engineering Reports, No.16. (2015), 69-82.
 
7.
Jakubaszek A., Stadnik A., Ocena pracy przydomowych oczyszczalni ścieków BIO-DUO w pierwszych miesiącach eksploatacji, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska, nr 160 (40), s. 45--55 , 2015.
 
8.
Jakubaszek A., Wojciech M., Statistical analysis of nitrogen in the soil of constructed wetland with horizontal sub-surface flow. Civil and Environmental Engineering Reports, No. 12, (2014), 33-43.
 
9.
Ministerstwo Środowiska, Aktualizacja Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych, Warszawa (2017).
 
10.
Myszograj S., Bydalek F., Temperature impact of nitrogen transformation in technological system: vertical flow constructed wetland and polishing pond. Civil And Environmental Engineering Reports, No.23, iss. 4, (2016), 125-136.
 
11.
Myszograj S., Study on susceptibility of domestic sewage to biodegradation under laboratory conditions. Przemysł Chemiczny, Vol.87, No.5. (2008), 527-530. 12. PN EN 12566-1:2016-10, Małe oczyszczalnie ścieków dla obliczeniowej liczby mieszkańców (OLM) 50. Część 1: Prefabrykowane osadniki gnilne.
 
12.
Sadecka Z., Jedrczak A., Pluciennik-Koropczuk E., Myszograj S., Suchowska-Kisielewicz M., COD fractions in sewage flowing into Polish sewage treatment plants. Chemical and Biochemical Engineering Quarterly, javascript:;Vol.27, No.2. (2013), 185-195.
 
eISSN:2450-8594
ISSN:2080-5187
Journals System - logo
Scroll to top