ORIGINAL ARTICLE
Technical Problems in the Renovation of Historic Bridges. Case Study – Road Bridge in Cigacice
 
More details
Hide details
1
University of Zielona Góra, Institute of Construction
 
 
Online publication date: 2021-03-30
 
 
Publication date: 2021-03-01
 
 
Civil and Environmental Engineering Reports 2021;31(1):70-78
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The road bridge in Cigacice is a very good example of and testimony to the level of knowledge and skills in interwar engineering art. The bridge is almost 100 years old, put to use in 1925, and was designed and manufactured by Beuchelt & Co. in Zielona Góra. The bridge has 10 spans with a parabolic main span, and the supporting structure for the spans is made of steel lattice girders. The object has been strengthened and modernized several times. Currently, renovation works are also being carried out, resulting from identified unfavorable corrosion of the steel elements of the bridge and the concrete bridge slab. The historic steel structure and the bridge supports are being renovated according to the conservation recommendations.
 
REFERENCES (11)
1.
Czudek, H and Wysokowski, A 2005. Trwałość mostów drogowych. Wydaw. Komunikacji i Łączności, Warszawa.
 
2.
Flaga, K 2011. Diagnostyka, modernizacja i rewitalizacja obiektów mostowych z betonu - część I. Diagnostyka, monitoring i modernizacja eksploatowanych obiektów budowlanych, 56 Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB, Kielce-Krynica 19-24 września 2010, red. nauk. Wiesław Trąmpczyński. Kielce, 2010. - s. 123-156.
 
3.
Flaga, K and Furtak, K 2015. Examples of solutions for steel-concrete composite structures in bridge engineering. Civil and Environmental Engineering Reports. 1 (16), 51-68.
 
4.
Foerster, M 1926. Zum 50 Jährigen Bestehen der Eisenkonstruktionwerkstatten und Brückenbrutanstalt Beuchelt & Co. in Grünberg, Schlesien Der Bauingenieur z.48 1926.
 
5.
Henke, G 1926. Die neue Starssenbricke über die Oder bei Tschicherzig. Grünberger Hauskalender. Heimatkalender für die Kreise Grunberg und Freystadt auf das Jahr 1926. Grünberg 1926.
 
6.
Madaj, A and Wołowicki, W 2007. Budowa i utrzymanie mostów. Oficyna Wyd. Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2007.
 
7.
Radomski, W 2010. What is bridge durability - Official regulations and reality. Bridge Maintenance, Safety, Management and Life-Cycle Optimization - Proceedings of the 5th International Conference on Bridge Maintenance, Safety and Management, 2010, 3498-3503.
 
8.
Radomski, W and Furtak, K 2006. Obiekty mostowe - naprawy i remonty: podręcznik dla studentów wyższych szkół technicznych. Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 2006.
 
9.
Siwowski, T 2008. Propozycja zastosowania zasad zrównoważonego rozwoju w modernizacji mostu. Drogi i mosty 7(3) 55-91.
 
10.
Wroński, E 2018. Ocena stanu technicznego mostu nad rzeką Odrą w ciągu drogi powiatowej nr 1187f w km 3+650 w miejscowości Cigacice. Zielona Góra, 2018, https://bip.powiat-zielonogors....
 
11.
Wysokowski, A 2018. Research on changes in properties of steel from the old road bridge. Journal of Constructional Steel Research. Vol. 147, 360-366.
 
eISSN:2450-8594
ISSN:2080-5187
Journals System - logo
Scroll to top